Sprekers

JAARCONGRES MAANDAG 15 APRIL 2019, OMMEREN, 10.00 tot en met 18.00 uur

In aanloop naar het congres verschijnen hier de sprekers. Reserveer 15 april alvast in je agenda.


 • Petra Berkhout, Wageningen Economic Research

  Petra Berkhout, Wageningen Economic Research

  Ir. Petra Berkhout is agrarisch econoom en werkt sinds februari 2001 als senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research (WER, voorheen het LEI). Daarvoor is zij onder andere tien jaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkzaam geweest, met name op het terrein van het Europese markt- en prijsbeleid voor de landbouw. De laatste jaren was ze bij het ministerie werkzaam als coördinator voor het Europese (landbouw)structuurbeleid, woordvoerder in het Brusselse comité STAR (STructure Agricole et development Rurale) en co-auteur van het eerste Nederlandse plattelandsontwikkelingsprogramma. In 2000 maakte ze de overstap naar onderzoek. Bij WER heeft ze diverse projecten geleid op het gebied van de Nederlandse land- en tuinbouw en het gemeenschappelijke landbouwbeleid. In haar huidige werk ligt de focus op vraagstukken rondom de ontwikkeling van de (Nederlandse) landbouw en op voedselvoorziening.


 • Martha van Abbema, Wethouder gemeente Twenterand

  Martha van Abbema, Wethouder gemeente Twenterand

  Martha van Abbema is sinds 2018 Wethouder Platteland en Natuur van de middelgrote plattelandsgemeente Twenterand in noordoost Overijssel, aan de rand van Twente. De gemeente grenst aan twee Natura2000-gebieden, Vecht-BenedenRegge en Engbertsdijksvenen. Beide natuurgebieden hebben aan weerszijden verkavelde landbouwbedrijven.
  De grote uitdaging voor Twenterand is het verbinden van landbouw en natuur, zodanig dat natuurontwikkeling kan plaatsvinden en landbouwbedrijven zich - in balans met natuur - ontwikkelen tot toekomstbestendige bedrijven. Van Abbema verkent samen met een aantal agrariërs, met ondersteuning van de provincie, deze transformatie.


 • Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Welmoed Deinum, 25 jaar en biologisch-dynamische boerin. Samen met haar ouders zit ze in de maatschap de Graasboerderij. Daar houden ze 80 koeien, die gemiddeld 5500 liter melk per koe produceren. Dit is niet veel maar door op een slimme manier te boeren kan er zonder chemie een gezond financieel resultaat behaald worden. Naast de positieve financiële uitkomst wordt er ook een gezonde bodem gecreëerd met veel leven die ook zorgt voor een hoge droge stof opbrengst. Deinum heeft haar studies 'biologische landbouw' aan de Warmonderhof in Dronten en Voedingsmiddelentechnologie aan het van Hall Larenstein met succes afgerond.


 • Pius Floris, Plant Health Cure

  Pius Floris, Plant Health Cure

  Bio volgt.


 • Arne van Aalst, Koppert Biological Systems

  Arne van Aalst, Koppert Biological Systems

  Arne van Aalst heeft na de HAVO Bedrijfskunde gestudeerd. Hij is zijn hele leven werkzaam in de tuinbouwsector. In 1988 begon Van Aalst bij Bruinsma Zaadveredeling, tegenwoordig Monsanto. Drie jaar later was hij als consultant in gewasbescherming bij Koppert Biological Systems verantwoordelijk voor de Sales Benelux. Tussen 2003 en 2016 was Van Aalst algemeen directeur bij de Telersvereniging Prominent. Sinds 2016 is hij terug bij Koppert, en verantwoordelijk voor de Sales binnen Nederland, België, DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk.


 • Arne Bac, Rabobank

  Arne Bac, Rabobank

  Arne Bac is sectorspecialist Tuinbouw bij de Rabobank. Zijn aandachtsgebieden zijn de sier- en fruitteeltketen. Hij is verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling daarvan binnen de Rabobank. Dit vertaalt zich o.a. in sectorvisies en financieringsbeleid voor de bank. Hij is actief in verschillende netwerken en platformen met als rode draad verduurzaming en ontwikkeling van ondernemerschap. Daarnaast schrijft hij maandelijks opiniërende columns in vakbladen en is hij vennoot bij een familie-akkerbouwbedrijf in het Groene Hart. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.


 • Greetje van Heezik, Houthoff

  Greetje van Heezik, Houthoff

  Greetje van Heezik is ruim 10 jaar advocaat bij Houthoff en is onder andere gespecialiseerd in de regelgeving op het gebied van de agrifood sector, waaronder de gemeenschappelijke marktordening voor de landbouw, levensmiddelenrecht, biociden, pesticiden, en op het gebied van onder andere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gevaarlijke stoffen (REACH). Ze publiceert regelmatig over onderwerpen op het terrein van haar expertise en is lid van de vereniging voor Europees recht, de Vereniging voor Mededingingsrecht, de Vereniging voor Levensmiddelenrecht en de Vereniging voor Agrarisch Recht.


 • Hinse Boonstra, Bayer

  Hinse Boonstra, Bayer

  Hinse Boonstra is afgestudeerd in de plantenveredeling en gewasbescherming in Wageningen. Hij zet zich in voor duurzame ontwikkeling. Dat deed hij eerst bij Greenpeace als Campaigner Genetische Manipulatie, vervolgens als beleidsambtenaar bij diverse ministeries en nu als Agricultural Affairs Manager bij Bayer. In het duurzaamheidsdebat voelt hij zich het beste thuis bij de ecomodernisten. Een slimme combinatie van ecologie en technologie kan volgens hem goed zijn voor mens, milieu en economie. Hij is een optimist. Hij gelooft in de kansen die ontwikkelingen in kennis en technologie bieden voor verdere verduurzaming en gaat daarover graag de dialoog aan.


 • Jolanda Wijsmuller, Bayer

  Jolanda Wijsmuller, Bayer

  Jolanda Wijsmuller is afgestudeerd aan de Hogere Agrarische School, richting tuinbouw. Zij zet zich in voor het introduceren van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risicoprofiel. Via het toenmalige fruitteeltkundig onderzoek heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van de geïntegreerde fruitteelt in Nederland. Na het verlaten van de proeftuin is zij bij Bayer Cropscience verantwoordelijk geworden voor de technische ontwikkeling van middelen in de tuinbouw. In haar huidige functie is ze verantwoordelijk voor de strategie van laagrisicomiddelen. In deze functie is zij nauw betrokken bij de selectie van kansrijke laagrisicomiddelen, regelgeving, registratie en het in de markt zetten van deze producten.


 • Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.


 • Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland (1948) is consultant en interim-manager. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het dagelijks bestuur van Skal Biocontrole. Van origine is hij chemicus/microbioloog/toxicoloog (LU Wageningen) en hij bekleedde diverse functies bij de Rijksoverheid. Zo was hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid en directeur Uitvoering en tevens plv inspecteur-generaal bij de Voedsel en Waren Autoriteit (voorloper van de NVWA). Voor het ministerie van VROM was hij actief in diverse werkgroepen van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de voorloper van de Ctgb.

 • Hoofdsponsors

  Founding Sponsor

  Sponsors

  Partners

  Mediapartners