Sponsoren

JAARCONGRES MAANDAG 15 APRIL 2019, OMMEREN, 10.00 tot en met 18.00 uur

Partners maken het congres op uitnodiging gratis of met korting toegankelijk voor een aantal van hun klanten en leden.


Hoofdsponsor:

 • Syngenta

  Syngenta is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven met meer dan 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen met een gemeenschappelijk doel: Bringing plant potential to life. Door eersteklas onderzoek, mondiaal bereik en toewijding aan onze klanten helpen we opbrengsten te verhogen, het milieu te beschermen en de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Bij alles wat we doen staat onze afnemer centraal. Zo gaan we verder dan uitsluitend het aanbieden van ons product. Geïntegreerde oplossingen waarin onze toprassen, onze kennis en ervaring, onze gewasbeschermingsmiddelen en onze innovatieve kracht samenkomen, daar streven we naar. Met als onderliggend uitgangspunt: meer halen uit minder.

 • Founding sponsor:

 • Koppert Biological Systems

  Koppert Biological Systems ontwikkelt duurzame oplossingen voor de teelt van voedselgewassen en sierplanten. Samen met telers en in samenwerking met de natuur, zetten wij ons in om land- en tuinbouwproducten gezond, veilig, productief en weerbaar te maken. Dit bereiken we door natuurlijke vijanden in te zetten bij de bestrijding van plaaginsecten, hommels voor natuurlijke bestuiving, en producten die de gewassen zowel boven- als ondergronds versterken. Vitale ecosystemen op een natuurlijke manier herstellen en beschermen is de basis voor gezonde gewassen en een evenwichtige omgeving.

 • Partners:

 • Van Iperen

  Al generaties lang zorgt Van Iperen als Nederlands familiebedrijf met haar klanten voor de groei van gezonde én renderende gewassen. Op een manier die goed is voor mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit en bloeit zit diep in onze vezels. We handelen en ondernemen met respect voor de natuur en zetten ons in voor een toekomstbestendige sector.

 • Artemis Belangenvereniging

  Artemis behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in het onderzoek, de productie en verkoop van biologische bestrijders, bestuivers en van gewasbescherming van natuurlijke oorsprong.

 • Schulp vruchtensappen

  Familie Schulp is sinds 1861 gevestigd aan het Zandpad in Breukelen, langs de rivier de Vecht. Hier begon, vijf generaties terug, Albertus Schulp met het telen van appels en peren in zijn hoogstamboomgaard. De liefde voor het fruit ging van vader op zoon. Tot 1995 waren Albert Schulp jr. en vader Gerrit vooral gericht op de teelt van kwaliteitsfruit. In dat jaar begon Albert met het verwerken van fruit tot vruchtensap. Ook bij de verwerking wilde hij, als fruitkenner, geen concessies doen aan de kwaliteit. De vers geperste sappen werden in toenemende mate gewaardeerd in Breukelen en omstreken.

 • Bayer

  Bayer is een innovatieve onderneming gefocust op de gezondheidssector en de landbouw. Bayer ontwikkelt producten en oplossingen voor de gezondheid van mens, dier en plant, ‘Science for a better life’. Met innovatie in de plantenveredeling, gewasbescherming en precisielandbouw richt Bayer zich in de landbouw op verdere verduurzaming door het versterken van geïntegreerd telen en verantwoord werken. Bayer wil bijdragen aan een gezonde oogst voor boer, keten en consument, het optimaliseren van de inzet van grondstoffen en land en het verminderen van milieuemissies. Bayer brengt dit o.a. via haar ForwardFarming-platform in de praktijk en gaat hier de dialoog over aan met de samenleving.

 • Overige sponsoren:

 • Plant Health Cure

  Plant Health Cure (PHC) is specialist en koploper op het gebied van mycorrhiza-technologie en bodembiologie. De gezondheid van planten komt voor het grootste deel uit de grond. PHC werkt daarom niet met snelle eenzijdige probleemoplossers, maar met teeltspecifieke programma’s om de gezondheid van de bodem te optimaliseren. PHC-teeltprogramma’s worden speciaal ontwikkeld om de gezondheid van grond, plant, mens en dier te verbeteren terwijl gelijktijdig veel meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd. Dit doet PHC inmiddels in 28 landen met enthousiasme en liefde voor de gehele grondgebonden agrarische sector.

 • Looye Kwekers

  Looye behoort met haar twee merken – Honingtomaten® en JOYN® – tot de beste kwekers van Nederland. Ze kweken tomaten op hun eigen manier: ze kiezen voor smaakvolle tomatenrassen en kweken deze in evenwicht met de natuur.

 • Mediapartners:

 • LTO Noord

  LTO Noord (Regio West) komt in West-Nederland komen op voor de belangen van onze meer dan 10.000 leden, boeren en tuinders uit alle 18 sectoren.  Gericht op een grote diversiteit van ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op persoonlijk-, bedrijfs-, sector-, keten- en maatschappelijk vlak.  

 • Agrifirm

  Agrifirm is een coöperatie waarin zo’n 17.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op kwalitatief hoogstaande producten als diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook geeft het ons de slagkracht om te investeren in kennis en innovatie. Kennis die wij vertalen in praktische oplossingen voor het boerenerf. Het is onze missie om meetbare, relevante en duurzame waarde te leveren op de boerderij, de akker en in de industrie. Zo dragen wij bij aan het duurzaam en succesvol telen van gewassen en houden van dieren. Kortom: Een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties.
  - Better Together -

 • Glastuinbouw Nederland

  In Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid, Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s ten behoeve van het ondernemersnetwerk. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal.

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

  De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse fruittelers. De NFO behartigt de belangen van fruitteeltondernemers met als bijzondere aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, marktgerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie.

 • Nederlandse Akkerbouw Vakbond

  De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is de belangenorganisatie van en voor akkerbouwers in Nederland. Uit onvrede over de belangenbehartiging door de gevestigde organisaties is de vakbond opgericht op 2 juni 1993. Een goed inkomen voor akkerbouwers op korte en langere termijn. Dat is de missie van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

 • CLM

  CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.

 • EVMI

  EVMI is een onafhankelijk vakblad – op papier en online – voor de professional in de levensmiddelenindustrie. Het richt zich op kwaliteitsmanagers, productontwikkelaars, marketing managers en algemeen managers in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de toeleveranciers en de afnemers van deze bedrijven. EVMI bericht over nutritionele en technische aspecten van de voedselproductie, en besteedt daarnaast veel aandacht aan duurzaamheid en marketing.

 • Heeft u interesse om sponsor te worden? Neem dan contact op via redactie@foodlog.nl!