Sponsoren

JAARCONGRES 28 MAART 2018, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 tot en met 18.00 uur


Host en Initiator:

 • Koppert Biological Systems

  Koppert Biological Systems ontwikkelt duurzame oplossingen voor de teelt van voedselgewassen en sierplanten. Samen met telers en in samenwerking met de natuur, zetten wij ons in om land- en tuinbouwproducten gezond, veilig, productief en weerbaar te maken. Dit bereiken we door natuurlijke vijanden in te zetten bij de bestrijding van plaaginsecten, hommels voor natuurlijke bestuiving, en producten die de gewassen zowel boven- als ondergronds versterken. Vitale ecosystemen op een natuurlijke manier herstellen en beschermen is de basis voor gezonde gewassen en een evenwichtige omgeving.

 • Hoofdsponsoren:

 • Agrifirm

  Agrifirm is een coöperatie waarin zo’n 17.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op kwalitatief hoogstaande producten als diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook geeft het ons de slagkracht om te investeren in kennis en innovatie. Kennis die wij vertalen in praktische oplossingen voor het boerenerf. Het is onze missie om meetbare, relevante en duurzame waarde te leveren op de boerderij, de akker en in de industrie. Zo dragen wij bij aan het duurzaam en succesvol telen van gewassen en houden van dieren. Kortom: Een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties.
  - Better Together -

 • Overige sponsoren:

 • LTO Nederland

  LTO Nederland is de vereniging van ruim 35.000 boeren en tuinders in Nederland. De leden van LTO Nederland zorgen samen voor hoogwaardig eten voor mens en dier, voor een breed palet bloemen, planten en bomen en vervullen tal van andere functies in de (lokale) gemeenschap. Leden van LTO Nederland zijn zich bewust van de omgeving van hun bedrijf, zij zoeken de dialoog en werken in balans met die omgeving aan een volhoudbare bedrijfsvoering.

 • Looije Kwekers

  Looye behoort met haar twee merken – Honingtomaten® en JOYN® – tot de beste kwekers van Nederland. Ze kweken tomaten op hun eigen manier: ze kiezen voor smaakvolle tomatenrassen en kweken deze in evenwicht met de natuur.

 • Koppert Cress

  Koppert Cress teelt kruiden met bijzondere smaken; cressen genoemd. Een topproduct voor culinaire chefs wereldwijd. Koppert Cress combineert respect voor de natuur met high tech en een robuuste stip aan de horizon: Nederland de gezondste delta van de wereld.

 • Mediapartners:

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

  De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse fruittelers. De NFO behartigt de belangen van fruitteeltondernemers met als bijzondere aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, marktgerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie.

 • Veldleeuwerik

  Stichting Veldleeuwerik heeft het doel, het stimuleren van duurzame voedselketens door het -faciliteren van een kennis- en educatienetwerk met en door betrokkenen binnen de voedselketen en door het faciliteren van een geborgde duurzaamheidssystematiek.

 • Nederlandse Akkerbouw Vakbond

  De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is de belangenorganisatie van en voor akkerbouwers in Nederland. Uit onvrede over de belangenbehartiging door de gevestigde organisaties is de vakbond opgericht op 2 juni 1993. Een goed inkomen voor akkerbouwers op korte en langere termijn. Dat is de missie van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

 • CLM

  CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.

 • LTO Glaskracht

  In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale beleidsbeïnvloeding, innovatie en kennisuitwisseling ten behoeve van het ondernemersnetwerk. Samen vertegenwoordigen we 70% van het totale glastuinbouwareaal en geven we invulling aan de landelijke activiteiten op het gebied van Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving.

 • EVMI

  EVMI is een onafhankelijk vakblad – op papier en online – voor de professional in de levensmiddelenindustrie. Het richt zich op kwaliteitsmanagers, productontwikkelaars, marketing managers en algemeen managers in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de toeleveranciers en de afnemers van deze bedrijven. EVMI bericht over nutritionele en technische aspecten van de voedselproductie, en besteedt daarnaast veel aandacht aan duurzaamheid en marketing.

 • Mens & Molecule

  Mens & Molecule van Vakbladen.com. Mens & Molecule (MeMo) is het vakblad voor moleculair Vlaanderen. MeMo informeert de lezer negen keer per jaar over nieuws, achtergronden, interviews en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de chemie, life sciences en proces- en laboratoriumtechnologie.

 • Chemisch Weekblad

  Chemie Magazine is het gratis maandblad van de VNCI, met actualiteiten, artikelen, interviews en opinie over de chemische industrie. Het blad verschijnt 11x per jaar in een papieren en digitale versie.

 • It’s the food, my friend!

  It’s the food, my friend! Het voedseldebat met als uitgangspunt een toekomstbestendig voedselsysteem waarbij de zaal kan meediscussiëren. Vanaf 6 maart start de negende editie van de debattenreeks in De Rode Hoed in Amsterdam.