Sessies

JAARCONGRES 28 MAART 2018, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 tot en met 18.00 uur


Parallelle Sessies:

Deelsessies A: Milieu-impact land- en tuinbouw significant omlaag

Omgaan met ziekten en plagen betekent ze in de eerste plaats voorkomen. Als dat niet lukt beheersen. Als de plaag te groot wordt, rest bestrijden. Belangrijk bij het voorkomen zijn elementen als een goede bodemstructuur en -vruchtbaarheid, voldoende vruchtwisseling, bemesting en teelttechnieken. Veel is daarin al ontwikkeld en toegepast. Voor het beheersen en bestrijden zijn mechanische technieken en precisielandbouwtechnieken ontwikkeld, evenals mechanische onkruidpreventie en -bestrijding. Naast chemische bestrijdingsmiddelen (vaak ook al via geavanceerde precisietoepassingstechnieken toegepast), zijn biologische/ecologische middelen ontwikkeld. (onder leiding van Dick Veerman)

Tijdens deelsessie A stellen en bespreken we met de zaal de volgende vragen:
11:00 tot 12:15 uur, ronde 1: Ontwikkeling versnellen, door Henk Breman en Yvonne Gooijer

  1. Hoe kunnen we op een veel grotere schaal dan nu het geval is, duurzame en optimaal geïntegreerde toepassing van al die elementen bevorderen?
  2. Hoe kunnen we de verdere ontwikkeling van duurzame toepassingen versnellen?

13:45 tot 15:00 uur, ronde 2: Rol overheid en kansen industriebeleid, door Jan-Willem Erisman en Dr. Kirsten Leiss

  1. Heeft de overheid een voorwaardenscheppende rol? (bijv. nieuwe wet- en regelgeving of publieke middelen om ontwikkeling een impuls te geven)
  2. Welke kansen biedt een industriebeleid op het gebied van groene landbouw in Nederland?


Deelsessies B: Registratiebelemmeringen

Een groeiend aantal chemische middelen ligt onder vuur. De verwachting is dat een aantal van de huidige toelatingen vroeg of laat zal komen te vervallen. Daarom zijn substituerende middelen of andere aanpakken nodig. De vraag is of groene bestrijdingsmiddelen een deel van die behoefte kunnen dekken. Daarbij gaat het zowel om bestaande middelen die (nog) geen toelating hebben en te ontwikkelen middelen. (onder leiding van Rob Dortland)

11:00 tot 12:15 uur, ronde 1: Registratieproblemen en huidige toetsingskader, door Evert Hamblok en Rob van Drent

  1. Tegen welke registratieproblemen lopen fabrikanten van groene middelen aan? In hoeverre zit hem dat in een onvoldoende toegesneden toelatingskader? Is dat een gevaar voor de ontwikkeling van (meer) groene middelen, bijvoorbeeld omdat de onzekerheid te groot is en de kosten en doorlooptijd voor toelating financieel onverantwoord zijn?
  2. Is het huidige toetsingskader voor de toelating van groene middelen wel adequaat? In hoeverre zijn de uitgangspunten en vooronderstellingen van het huidige toetsingskader te veel gebaseerd op de toelating van chemische middelen? Welke aanpassingen en/of aanvullingen zijn nodig voor groene middelen?

13:45 tot 15:00 uur, ronde 2: Naar oplossingen voor de huidige registratieproblemen door Rob Dortland, Evert Hamblok en Rob van Drent

Rob Dortland destilleert uit de presentaties van Evert Hamblok en Rob van Drent stellingen. Dortland legt deze voor aan een panel van deskundigen en het publiek. Gezamenlijk wordt gedebatteerd hoe het toetsingskader voor groene middelen eruit zou moeten zien.


Deelsessies C: Ecologische, visuele en commerciële verwachtingen

Hoe kan de ecologische land- en tuinbouw van Nederland er in 2025 uitzien? En als die is gerealiseerd, hoe zal het er dan in 2030 uitzien? Een tastbaar beeld van de mogelijkheden ontbreekt. Dat proberen we te schetsen in deelsessies C. Als consumenten en retailorganisaties dat beeld ook zien, wordt het handel. Dat zal moeten, want er moet een geldstroom op gang komen. Consumenten moeten de producten uit dat nieuwe landschap graag willen kopen. Detaillisten – van Picnic tot Albert Heijn en Jumbo, en van Aldi en Lidl tot Amazon en HelloFresh – zullen het dan graag op hun schappen willen.

Hoogste tijd dus om het te hebben over deze vraag: hoe ziet dat groener bewerkte land eruit en wat betekent dat voor de waarde van die producten dat het oplevert? (onder leiding van Gijs Kuneman)

Inleiders met hands-on ervaring én een stevige theoretische basis op hun gebied geven hun schets van de toekomst: over 7 jaar, over 12 jaar en zelfs over 20 jaar. Consumenten, verwerkende bedrijven, retailers en consultants reageren op de visies van de inleiders: Wat denken zij te kunnen verkopen? Consumenten spelen in deze sessie een wezenlijke rol: Wat willen zij kopen?

11:00 tot 12:15 uur, ronde 1, door Rob van de Lindeloof en Henric van der Krogt

13:45 tot 15:00 uur, ronde 2, door Guido Sterk en Michel Haring


Host en Initiator

Hoofdsponsors

Sponsors

Mediapartners

Twitter