Sessies

JAARCONGRES MAANDAG 15 APRIL 2019, OMMEREN, 10.00 tot en met 18.00 uur


10:00 - 11:00

Opening Congres

Integrated Crop Management, van zaadje tot taartje. Het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? staat in het teken van de keten met elkaar in verbinding brengen. Het congres wordt geopend door Peter Leendertse, waarnemend directeur van het CLM. Hij zet samen met Dick Veerman het gesprek op scherp.

 

11:30 - 12:30

Ochtendprogramma

 

1. Minder Chemie in de Praktijk – Integrated Pest Management PRESENTATIE

Met het uitkomen van de richtlijn van de EU (2009/128/EG) in 2009 werd een nieuwe vorm van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) geïntroduceerd waaraan iedere lidstaat in 2023 moet gaan voldoen. Alle sectoren zijn op weg om steeds meer aan IPM te kunnen voldoen, maar dat is niet eenvoudig.

De lezing van Piet Boonekamp (Artemis) zal ingaan op de drie pijlers waarop de richtlijn van de EU gebaseerd is, met voorbeelden wat er vanuit onderzoek en de praktijk al kan op IPM gebied.

Annemarie Breukers (LTO Nederland) zal in het teken van geïntegreerde gewasbescherming een aantal pilots introduceren waarin teler met LTO Nederland in samenwerking zijn gaan experimenteren met IPM.

 

2. Van beoordeling tot beleid: Toelating Groene Gewasbeschermingsmiddelen PANEL

Met het nieuwe en strengere toelatingsmodel REFIT op komst, eisen gewasbeschermingsproducenteen onderscheid tussen low- en high risk middelen. Hier presenteren Willem Ravensberg (Koppert Biological Systems), Helma Verberkt (Glastuinbouw Nederland), Jolanda Wijsmuller (Bayer) en Aleid Dik (NAV) de aanbevelingen voor de versnellingen van groene gewasbeschermingsmiddelen.

 

3. Van land op schap: Biologisch of niks, hoe creëer je nieuw onderscheid? PANEL

De boer kan inspanningen leveren voor een maatschappelijk doel, maar de consument ziet op het schap geen verschil tussen biologisch of gangbaar. Stefanie de Kool (PlanetProof), Leon Mol (Ahold Delhaize), Adri den Dekker (HAK) en Jan Seerden (Retail expert) gaan in gesprek onder moderatie van Dick Veerman (Foodlog) met consumenten om te bepalen hoe een onderscheid kan worden gemaakt.

13:30 - 14:30

Keynote ‘Integrated Crop Management’

Hoe zal de landbouwpraktijk Integrated Crop Management, of geïntegreerde teelt zich uitgroeien en ontwikkelen voor de agrariërs in de komende 5 tot 10 jaar?  In deze keynote staan Arne van Aalst (Koppert Biological Systems) en Hanneke Verhelst (Syngenta) naast elkaar om de Nederlandse landbouw een stukje groener te maken.

14:30 - 15:30

Eerste Middagprogramma

 

1. Minder Chemie in de Praktijk: Groene Landbouw PRESENTATIE

De donkergroene voorbeelden van de Nederlandse landbouw. De Nederlandse boerin Welmoed Deinum van de Graasboerderij houdt er een biodynamisch roterend gewassensysteem op na met onder andere 80 koeien. Door een slimme manier van boeren is het een financieel gezond bedrijf. De lezing van Pius Floris (Plant Health Cure) richt zich op bodembemesting. Door anders te bemesten kunnen planten gezonder groeien waardoor zij kunnen doen waar ze goed in zijn; de bodem verbeteren. Daarom voert PHC het thema: “We grow Soil”

 

2. Van beoordeling tot beleid: Hoe kan de politiek alternatieven stimuleren? PANEL

Wat kan je als gemeente, provincie EU beleid maken om ICM of een onderdeel daarvan aan te moedigen? Wat is er en waar moet nog een hoop gebeuren? Petra Berkhout, senior onderzoeker en adviseur voor Europees Landbouwbeleid van de WER, Martha van Abbema, gedeputeerde van de gemeente Twenterand en Aleid Dik, beleidsadviseur bij de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) gaan de dialoog aan onder leiding van moderator Dick Veerman.

 

3. Van land op schap: Commerciële waarde van Integrated Crop Management PRESENTATIE

Wie gaan de inspanningen van ICM financieren? Lezingen met het perspectief van de markt en de bank. Arne Bac vertelt de visie van de Rabobank op de transitie van landbouw zonder chemie. Hoe zou dat er uit moeten zien en hoe moet dat gefinancierd worden? Zit daar nog de rol voor een bank, of moet het alleen vanuit de markt komen? Leon Mol (Ahold Delhaize) vertelt wat Ahold van de agrariërs, tuinders en telers nodig heeft. Daarnaast ook de rol van Ahold om overheden te inspireren en stimuleren op dit gebied.

16:00 - 17:00

Tweede Middagprogramma

 

1. Minder Chemie in de Praktijk: Landbouw op algoritmes PRESENTATIE
Hoe precisie kan leiden tot minder chemie, een schoner milieu en meer begrip voor de landbouw. Hinse Boonstra (Bayer) neemt een stukje Bayer ForwardFarming de zaal in en laat zien dat precisie de sleutel is voor verder verduurzaming. Precisie is niet alleen een kans voor de boer, maar ook voor diegenen die hun mening over de landbouw klaar hebben. Hoe brengen we met inspirerende innovaties boer en buitenlui in het debat over landbouw en voeding dichter bij elkaar?

Veel precisielandbouwtechnieken lijken praktijkrijp maar blijken eenmaal op het bedrijf nog niet zo soepel te werken. De Nationale Proeftuin Precisielandbouw begeleidt 15 telers bij de toepassing van verschillende technieken op hun bedrijf. Koen van Boheemen, akkerbouwer en begeleider van 3 telers, vertelt over de knelpunten, uitdagingen en kansen in de precisielandbouw.

 

2. Van beoordeling tot beleid: Kansen en uitdagingen in de huidige wetgeving PANEL

De huidige wetgeving schuurt op het vlak van gewasbeschermingsmiddelen met de praktijk. Dirk Bakker (Van Iperen) geeft voorbeelden over hoe de wettelijke norm voor de Nederlandse fruitteler meestal niet haalbaar is. Rob van Drent (Ctgb) gaat in dialoog vanuit zijn rol van toelatingsautoriteit. Ook advocaat Greetje van Heezik (Houthoff), specialist in wetgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen, legt de link tussen praktijk en theorie.

 

3. Van land op schap: Op excursie in de boomgaard (VOL) PRESENTATIE
Interessant dat Integrated Crop Management, maar hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Syngenta organiseert samen met zijn partner FruitNL de excursie in de boomgaard en hoor uit eerste hand hoe fruittelers Wim van Zoelen (FruitNL), Ronald Damme (Syngenta) en Marc André de la Porte (NFO) dat aanpakken. Welke maatregelen nemen ze om te verduurzamen? Welke techniek en kennis komt daarbij kijken? Hoe gebruiken ze gewasbescherming op een slimmere manier? Stap in de trein en ga mee op duurzaamheidsreis!

 

 

Hoofdsponsor

Founding Sponsor

Sponsors

Partners

Mediapartners