Thema’s

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? PLANTGEZONDHEID, DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 – 18.00 uur

Ons derde Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? heeft drie hoofdthema’s, deze zijn elk onderverdeeld in drie deelthema`s.

Preventie: Plantgezondheid gaat over genetica, bodem en de omgeving. Hoe optimaliseer je het voorkomen van middelengebruik in open en gesloten teelten? Met o.a. teeltadviseur in de glastuinbouw Menno Kamphuis (Plant Health Cure), emeritus hoogleraar Edith Lammerts van Bueren in biologische plantenveredeling (WUR en het Louis Bolk Instituut) en akkerbouwer Anton Bartelen (Bartelen Agro).

Medicijnkast: Gewasbeschermingsmiddelen, groene en chemische, zijn ‘medicijnen’ en blijven voorlopig nodig om oogsten te behouden. Milieu- en fauna-onvriendelijke chemische middelen verdwijnen van de markt. Vernieuwing van de toelatingsprocedures voor groene middelen moet voorkomen dat de medicijnkast leeg raakt. Met o.a. Willem Ravensberg (Koppert Biological Systems).

 Ketenvorming: Groene teelt is duurder. Hoe verbind je de supermarkt en andere verkoopkanalen met de boer en overheid (vergroeningssubsidies, Green Deal) om de gewenste innovaties gefinancierd te krijgen? Met o.a. biodynamische melkveehouder Welmoed Deinum (Graasboerderij), onderzoeker Jenneke van Vliet (CLM) en Dingeman Burgers (akkerbouwer).


Host en Initiator

Sponsors

Partners

Mediapartners