Programma

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? PLANTGEZONDHEID, DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 – 18.00 uur


09:30 - 10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 11:00

Opening congres door Peter Maes (Koppert Biological Systems), Dick Veerman (Foodlog) en Europarlementatiër Bas Eickhout van  de Groenen/Europese Vrije Alliantie

11:00 - 11:30

Ochtendpauze

11:30 - 12:30

Ochtendprogramma

1. Preventie Zaadveredeling en genetica PRESENTATIE

Weerbaardere planten hebben minder middelen van buitenaf nodig om beschermd te zijn tegen vraat en ziekten. Welke kansen bieden sterkere rassen en voor welke uitdagingen zorgen ze? Joost Kos (Syngenta) laat vanuit de praktijk zien hoe hij de natuur gebruikt bij het ontwikkelen van duurzame en innovatieve producten. Prof. em. Edith Lammerts van Bueren (biologische plantenveredeling, WUR en het Louis Bolk Instituut), zal ingaan op de kansen die – voor biologische teelten ontwikkelde – zaden en genetica bieden om het middelengebruik terug te dringen. Ook de opbrengst van zulke variëteiten komt aan bod.

2. Medicijnkast Voorzorgsprincipe PANEL

De uitgangspunten voor de beoordeling van chemische en groene middelen zijn gelijk: er is geen goedkeuring, tenzij veilig gebruik is aangetoond. Dat ‘tenzij’ is bij chemische middelen gemakkelijker eenduidig aan te tonen, dan bij het systemisch gebruik van groene middelen. Daarom wordt in dit panel met Simone Hertzberger (VMT), Anne de Vries (Tilburg Law School) en Rob Dortland (Dortland Advies) gediscussieerd over nuancering van het voorzorgsprincipe met betrekking tot groene middelen. Bas Eickhout (Groenen/EVA), Nicolette Klijnhout- Klijn (Skal Biocontrole), Jennifer Lewis (IBMA), Jürgen Köhl (WUR) en Willem Ravensberg (Koppert) praten vanuit de zaal mee.

3. Ketenvorming Verdienmodel in de kringloop PRESENTATIE

Groenere landbouw is duurder, maar betaalt zich niet voldoende terug. Of toch wel? De biodynamische melkveehouder Welmoed Deinum (Graasboerderij) spreekt samen met Marja Bastiaansen (Bastiaansen Bio) over het verdienmodel van volledig antibiotica- en gifvrije melk en kazen.

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Keynote Panel Hoe kunnen supermarkten bijdragen aan een groenere landbouw? Wat betekent die groenere landbouw inhoudelijk? En welke veranderingen in het regelgevend kader zijn nodig om de markt groener te laten functioneren? Met Marc Jansen (CBL), Roelof Bisschop (SGP), Jürgen Köhl (WUR) en Nicolette Klijnhout- Klijn (Skal Biocontrole).

14:30 - 15:30

Eerste middagprogramma

4. Preventie Bodemleven PRESENTATIE

Vanuit de maatschappij en de politiek klinkt de roep om transitie: naar duurzamer beheerde bodems, naar moderne vormen van kringlooplandbouw en naar natuurinclusieve verdienmodellen. Maar wie gaat deze transitie uitvoeren? Menno Kamphuis, (Plant Health Cure) gaat in op de effecten van een gezonde bodem op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de weerbaarheid van gewassen. Een vruchtbare én gezonde bodem kan in een later stadium bestrijding verminderen of voorkomen. Emiel Elferink (Van Hall Larenstein),  zal ingaan op de invloed van goed bodembeheer op het zo cruciale waterbergend vermogen van de bodem in Nederland.

5. Medicijnkast Experimenteerruimte PRESENTATIE

Experimenteerruimte is nodig voor een robuuster toelatingsbeleid voor groene middelen. Hoe zit de regelgeving in elkaar en waarom is dit niet de zoveelste modieuze kreet? Met Piet Boonekamp (Artemis) en Aleid Dik (NAV)

6. Ketenvorming Digitalisering in de keten PANEL

Digitalisering maakt de voedselketen transparanter. Dat heeft voordelen: toenemende efficiëntie, groeiend consumentenvertrouwen en lagere kosten. Met Harrij Schmeitz (Fresh Upstream) en Wilbert Hilkens (FoodInsights) en Nele Jacobs (ILVO) over het belang van één taal, het volledig inzichtelijk en traceerbaar maken van processen en het creëren van nieuwe commerciële waarden binnen de voedselketen.

15:30 - 16:00

Middagpauze

16:00 - 17:00

Tweede Middagprogramma

7. Preventie Nederlandse omgeving PANEL

De Landbouw concurreert met andere industrieën. Hoe willen we Nederland inrichten? Dit panel met André Hoogendijk (Bo Akkerbouw), Gerard Korthals (NIOO-KNAW) en Anton Bartelen (Bartelen Agro) schenkt aandacht aan de verschillende partijen en belangen die aanspraak maken op het gebruik van de ruimte in Nederland.

8. Medicijnkast Toelating groene middelen PRESENTATIE

De toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen is onnodig duur, stug en tijdrovend. Jennnifer Lewis (IBMA) vertelt -in het Engels- hoe de toelating van groene middelen geregeld is op Europees niveau en hoe het beter kan. Tonnie Engels (Linge Agroconsultancy) zal ingaan op de toelating van groene middelen op Nationaal niveau.

9. Ketenvorming De meerprijs van duurzaamheid PRESENTATIE

‘De kosten van PlanetProof worden voornamelijk gedragen door de telers en handelspartijen’, blijkt uit het onderzoek van Jenneke van Vliet (CLM). Deze meerkosten zijn voor veel boeren reden om niet te verduurzamen. Akkerbouwer Dingeman Burgers, actief binnen de duurzame teelt, zal zijn visie delen over duurzaamheid en meerprijs onder het keurmerk PlanetProof. Hoe haal je als verwerker, supermarkt, tuinder, teler en boer de meerkosten uit de markt (en misschien voor een deel uit de  Green Deal van de EU)?

17:00 - 18:00

Afsluiting en borrel

Host en Initiator

Sponsors

Partners

Mediapartners