Editie 2019

Maandag 15 april 2019 heeft de tweede editie plaatsgevonden van het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan?  Het stond in het teken van Integrated Crop Management. Het was een spannende dag waaruit bleek dat het bestaande toelatingsbeleid voor pesticide haaks staat op een integrale benadering van gewasbescherming.

Lees hier het verslag op Foodlog over het congres.

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? INTEGRATED CROP MANAGEMENT, MAANDAG 15 APRIL 2019, OMMEREN, 10.00 tot en met 18.00 uur

De publieke opinie èn beleidsmakers bewegen zich in de richting van het gebruik van biologische of ecologische bestrijding van ziekten en plagen.

De afschaffing van conventionele pesticiden gaat in rap tempo door. Alternatieve (groene) gewasbeschermingsmiddelen komen te langzaam op de markt. Onderwijl klinken de berichten over insectensterfte steeds luider. Iedereen in de (Nederlandse) voedselketen zou meer richting deze groene ontwikkeling moeten bewegen. Maar hoe dan?

Landbouwpraktijken als Integrated Pest Management, de belofte van Integrated Crop Management en precisielandbouw zouden een antwoord kunnen zijn.

Een vervelend commercieel detail: die vormen van land- en tuinbouw bestaan in het spectrum tussen conventionele en biologische landbouw. Voor de consument zit er echter niets tussen biologisch en ‘gangbaar’. Hoe creëer je dan toch onderscheid?

Het tweede Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de ecologische kansen en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart.

Thema’s:

Ons tweede jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? heeft drie hoofdthema’s

 1. Minder chemie in de praktijk: Van lichtgroen tot donkergroen, van drones en data tot integrated pest management. Welke mogelijkheden zijn er voor de Nederlandse agrariër?
 2. Van beoordelingskader tot beleid: Nieuwe ontwikkelingen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zijn op komst. Hoe kan de politiek de alternatieven stimuleren?
 3. Van land op schap: Over het creëren van nieuw onderscheid en de commerciële waarde van Integrated Crop Management.

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

 


Founding sponsor:

Hoofdsponsor:

Partners:

Overige sponsoren:

Mediapartners:


Sprekers

 • Koen van Boheemen, Nationale Proeftuin Precisielandbouw

  Koen van Boheemen, Nationale Proeftuin Precisielandbouw

  Presentatie. Koen van Boheemen houd zich bezig met het zo makkelijk mogelijk maken van precisielandbouw. Slim verzamelen van data, slim opslaan van data en slim inzetten van data zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Hij is sinds het afronden van zijn studie Biosystems Engineering in 2017 werkzaam als onderzoeker in precisielandbouw & Smart Farming aan Wageningen University Research. Koen begeleidt 3 telers bij het in de praktijk brengen van precisietechnieken in de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Ook werkt hij aan het ontwikkelen van robots voor bijvoorbeeld selectieve onkruidbestrijding en het automatisch herkennen van ziektes en plagen in het veld. Naast zijn werk in Wageningen is Koen zelf ook nog akkerbouwer op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder.


 • Aleid Dik, Nederlandse Akkerbouw Vakbond

  Aleid Dik, Nederlandse Akkerbouw Vakbond

  Aleid Dik is plantenziektenkundige, gespecialiseerd in epidemiologie van schimmelziekten en geïntegreerde gewasbescherming. Zij heeft 12 jaar bij PPO Glastuinbouw gewerkt en is sinds 2004 zelfstandig ondernemer. Zij geeft o.a. cursussen geïntegreerde gewasbescherming. Sinds 2014 is zij voor een deel van haar tijd beleidsadviseur bij de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.


 • Ronald Damme, Syngenta

  Ronald Damme, Syngenta

  Ronald Damme werkt al 15 jaar in de fruitteelt. De eerste 8 jaar bij een fruitteler en daarna 7 jaar als adviseur. Ronald heeft een enorme passie voor de fruitteelt en de natuur. Bij Syngenta helpt Ronald fruittelers met de uitdagingen die zij ondervinden bij de teelt en probeert daar zo goed mogelijk de natuur in te zetten. Voor Ronald gaat het erom de juiste balans te vinden tussen schadelijke beestjes en nuttige helpers in de fruitteelt. Waar de balans ontbreekt probeert Ronald deze samen met de teler terug te brengen in de boomgaard. Op maandag 15 april vertelt Ronald je in de live rondgang door de boomgaard hoe hij dat doet. Wil je nu alvast kennismaken met Ronald? Zie hier zijn filmpje


 • Annemarie Breukers, LTO Nederland

  Annemarie Breukers, LTO Nederland

  Presentatie. Annemarie Breukers werkt sinds 2016 voor LTO Nederland als specialist plantgezondheid. In die hoedanigheid adviseert zij voor en namens de primaire sector over strategie en beleidsvorming op gebied van onder andere gewasbescherming en veredeling. Belangrijke drijfveer in haar werk is het creëren van een blijvend economisch en maatschappelijke perspectief voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Annemarie studeerde biologie aan Wageningen Universiteit en promoveerde bij diezelfde universiteit aan de leerstoelgroep Bedrijfseconomie. Aansluitend werkte zij ruim negen jaar als onderzoeker en projectleider risicomanagement bij het toenmalige Landbouw Economisch Instituut, alvorens de overstap naar LTO te maken.


 • Adri den Dekker, HAK

  Adri den Dekker, HAK

  Verduurzaming van de grondstoffen en verpakkingsmaterialen staat bij HAK hoog in het vaandel. Zo loopt er een programma Groene Keuken waarbij er doelstellingen geformuleerd zijn op het gebied van productsamenstelling, milieubelasting en primaire verpakkingsmaterialen. Daarnaast vindt een belangrijk deel van de groententeelt plaats binnen een cirkel van 125 km rondom de fabriek in Giessen en is HAK ketenpartner van de stichting Veldleeuwerik, een samenwerkingsverband tussen akkerbouwers  en verwerkende bedrijven. Verder heeft het bedrijf zich ten doel gesteld om vanaf 2019 te starten met de teelt en verwerking van groenten volgens het schema On the way to PlanetProof. Adri is directeur Landbouw en Inkoop en al jaren actief in de groenten- en fruitverwerkende industrie.


 • Piet Boonekamp, Artemis

  Piet Boonekamp, Artemis

  Presentatie. Piet Boonekamp heeft in Leiden Biochemie gestudeerd en is daar in de celbiologie gepromoveerd. Na een postdoc in Kansas City (USA) en het academisch ziekenhuis Leiden, maakte hij in 1984 de overstap naar het plantenziektekundig onderzoek, eerst in Wageningen, daarna in Lisse en vervolgens vanaf 2000 weer Wageningen als  Business Unit Manager ‘Biointeracties & Plantgezondheid’. Tot 2017 was hij ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), de oudste wetenschappelijke plantenziektekundige vereniging ter wereld. Na zijn pensionering in 2016 werd hij voorzitter van Artemis, de branchevereniging van de biocontrol industrie en distributie.


 • Stefanie de Kool, Stichting Milieukeur

  Stefanie de Kool, Stichting Milieukeur

  Stefanie de Kool is werkzaam bij SMK als Programma Manager plantaardige agroketens. Zij geeft leiding aan een team van professionals en is verantwoordelijk voor het programma On the way to PlanetProof Plantaardige producten. Zij zet zich met name in voor het in goede banen leiden van de sterke groei van dit programma. In samenwerking met de diverse stakeholders waaronder telers, afnemers, maatschappelijke organisaties en overheden geeft zij richting aan de (inter)nationale verduurzaming van plantaardige productie door middel van certificering.

  Stefanie studeerde Plantenteelt aan de Wageningen Universiteit en heeft zich vervolgens in verschillende advies- en onderzoeksfuncties in binnen- en buitenland ontwikkeld tot deskundige op het gebied van duurzame plantaardige productie.


 • Helma Verberkt, Glastuinbouw Nederland

  Helma Verberkt, Glastuinbouw Nederland

  Sinds januari 2014 is Helma Verberkt programmamanager van het innovatieprogramma Plantgezondheid en beleidsspecialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland. Projecten waar Verberkt aan werkt zijn: Green Challenges voor de geïntegreerde gewasbescherming, diverse onderzoeken gericht op biologische aanpak van ziekten en plagen en nieuwe vormen van plantweerbaarheid, uiteraard rekenend houden met de eisen op voedselveiligheid en fytosanitair. Hiervoor heeft zij enkele jaren gewerkt bij het Productschap Tuinbouw als onderzoekcoördinator. Daarvoor heeft zij onder de vlag van DLV Plant de business groep Onderzoek opgericht en leiding gegeven in de functie van directeur onderzoek. Tevens was zij mede-eigenaar van dit internationaal opererende advies- en onderzoekbureau voor de food- en agribusiness, waar zij zo’n tien jaar heeft gewerkt.


 • Leon Mol, Ahold Delhaize

  Leon Mol, Ahold Delhaize

    Dr Leon Mol studeerde landbouwplantenteelt aan Wageningen Universiteit. Hij startte zijn carrière met het opzetten van een aardappelproductiebedrijf in Egypte, gevolgd door internationale, technische en commerciële functies in de aardappelsector. Daarna werkte Leon als agronomist bij Albert Heijn op het gebied van de duurzaamheid en beschikbaarheid van verse AGF en bloemen, met als belangrijke taak om sociale audits in hoog risico landen te implementeren. In zijn huidige functie van Director Product Safety & Social Compliance bij Ahold Delhaize houdt hij zich bezig met voedselveiligheid, dierwelzijn en de duurzaamheid van plantaardige en dierlijke producten.


 • Peter Leendertse, CLM Onderzoek en Advies

  Peter Leendertse, CLM Onderzoek en Advies

  Presentatie. Peter Leendertse is expert op het gebied van duurzame gewasbescherming. Hij is zoon van een akkerbouwer en liep als jochie al onkruid te schoffelen bij de bieten. Hij weet dan ook dat gewassen beschermen geen eenvoudige klus is. Hij is gepromoveerd op verontreiniging van de Waddenzee en heeft gezien dat chemie fikse milieuproblemen kan veroorzaken. In zijn werk bij CLM stimuleert hij de ontwikkeling naar een duurzame gewasbescherming door nieuwe methoden te introduceren, van groene middelen tot cameragestuurde schoffels, van GPS-systemen tot effectieve akkerranden. Duurzame gewasbescherming is veel dichterbij dan vaak wordt gedacht. Als de keten krachtig samenwerkt en investeringen deelt, is duurzame gewasbescherming binnen handbereik. Peter is momenteel -naast teamleider duurzame teelt en gezond voedsel- ook waarnemend directeur bij CLM.


 • Jan Seerden, Retail Service Group

  Jan Seerden, Retail Service Group

  Presentatie. Jan Seerden werkt momenteel als zelfstandig retailconsultant met een sectorbrede ervaring in strategy & sales business development. Van 1991 tot 2000 was hij werkzaam als operationeel directeur van de kruidenierswinkel EDAH. Zijn ervaringen en retailkennis deelde hij vervolgens bij Colruyt als projectcoördinator commercie in Nederland. Naast zijn werkzaamheden als retail consultant, is hij momenteel ook eigenaar van Buffalo Foods; een verwerker van Nederlandse buffelmelk. Buffalo Food verkoopt geen merk, maar een concept waardoor er structurele waarde wordt gecreëerd en een blijvende relatie met de retailer.


 • Dirk Bakker, van Iperen

  Dirk Bakker, van Iperen

  Dirk Bakker (geb. 1960) is technisch directeur bij Van Iperen BV in Westmaas. Hij geeft daar o.a. leiding aan de afdeling Kennis en Ontwikkeling. Hij startte in 1985 zijn carrière bij van Iperen als adviseur in de akkerbouw, maar breidde zijn gezichtsveld al snel uit naar glastuinbouw, fruitteelt en vollegrondsgroenten. Daarnaast publiceerde hij een aantal artikelen, waaronder “Bemesting wordt gewasbescherming” – over een betere balans van voedingselementen in de plant en de reactie van pathogenen daarop.

  Hij is tevens vice-voorzitter van Agrodis en bestuurslid van Branche-organisatie Akkerbouw.


 • Willem J. Ravensberg, Dr., Koppert Biological Systems

  Willem J. Ravensberg, Dr., Koppert Biological Systems

  Presentatie Willem is Regulatory and Governmental Affairs Manager bij Koppert Biological Systems. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in R&D van natuurlijke vijanden en micro-organismen voor gewasbescherming. Ook werkt hij regelmatig aan de registratie van micro-organismen in de EU en in andere landen. Willem heeft een MSc degree in Biologie (Entomologie) aan de Universiteit van Leiden, en hij heeft zijn PhD degree behaald in 2010 met het onderwerp “The development of microbial pest control products for control of arthropods” aan de Universiteit van Wageningen. Willem is sinds vele jaren actief in branche-verenigingen in Nederland, in Artemis, en in de EU en de VS. Hij was voorzitter van de IBMA (the International Biocontrol Manufacturers Association) van 2013-2018. Hij heeft een uitgebreid netwerk in de biocontrol industrie bij research instellingen en met registratie autoriteiten.


 • Hanneke Verhelst, Syngenta

  Hanneke Verhelst, Syngenta

  Presentatie Hoe kunnen we samen de landbouw verduurzamen en welke bijdrage kan Syngenta daar aan leveren? Dat is de kernvraag waar Hanneke Verhelst zich dag in dag uit mee bezighoudt. Als Head Business Sustainability van de Benelux verkent Hanneke in gesprek met telers, NGOs, overheden, distributie en andere ketenpartners hoe we onze bestaande duurzaamheidsinitiatieven kunnen versterken én welke nieuwe slimme oplossingen er nodig zijn in de toekomst. Wat Hanneke betreft is het simpel: duurzame landbouw betekent duurzame business. Hanneke studeerde Internationale Betrekkingen en begon haar carrière op de Nederlandse ambassade in Peking. Ze heeft meer dan 13 jaar ervaring in corporate communicatie in diverse sectoren, waaronder energie, landbouw en de gezondheidszorg.


 • Marc André de la Porte, Nederlandse Fruittelers Organisatie

  Marc André de la Porte, Nederlandse Fruittelers Organisatie

  Hoe kunnen fruittelers in de toekomst een gezond en hoogwaardig product blijven leveren waar aan bedrijven hun boterham kunnen verdienen met alle uitdagingen die er voor ze liggen? Dat is waar Marc André de la Porte zich als voorzitter Midden-Nederland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie mee bezig houdt. Of dit nu gaat om kringlooplandbouw, milieu vriendelijke teelt, personeel, overheids beperkingen enzovoorts. Op dit vraagstuk wil De la Porte een 'people', 'planet' maar bovenal 'profit'- antwoord op moeten kunnen geven. Het halen van product uit het buitenland is volgens De la Porte geen duurzame oplossing. Zorg er voor dat we dit met elkaar kunnen realiseren in Nederland.


 • Wim van Zoelen, FruitNL

  Wim van Zoelen, FruitNL

  Wim van Zoelen is sinds 2010 werkzaam in het familiebedrijf FruitNL van H.C. Blijderveen. Hij is opgegroeid in de agrarische sector in een gemengd bedrijf met koeien en fruit. Na zijn agrarische opleidingen was hij werkzaam als hoofd keurmeester Fruit in de Fruitveiling van Bemmel, nu gefuseerd met Greenery. Momenteel werkzaam bij FruitNL kan hij zijn kennis en ervaring sector-breed samenvoegen – een ideale combinatie. Zijn specialisatie ligt voornamelijk bij residu-tolerantie van leveranciers. Dat sluit aan bij de veranderingen in de markt op het gebied van milieuoverwegingen en het gebruik in gewasbeschermingsmiddelen. De ervaring en kennis van Van Zoelen is uitgegroeid naar een mooie samenwerking in de vorm van een gezamenlijk teeltbedrijf met appels en peren. Zijn grootste hobby’s, buiten fruit, zijn voetbal en skiën.


 • Petra Berkhout, Wageningen Economic Research

  Petra Berkhout, Wageningen Economic Research

  Ir. Petra Berkhout is agrarisch econoom en werkt sinds februari 2001 als senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research (WER, voorheen het LEI). Daarvoor is zij onder andere tien jaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkzaam geweest, met name op het terrein van het Europese markt- en prijsbeleid voor de landbouw. De laatste jaren was ze bij het ministerie werkzaam als coördinator voor het Europese (landbouw)structuurbeleid, woordvoerder in het Brusselse comité STAR (STructure Agricole et development Rurale) en co-auteur van het eerste Nederlandse plattelandsontwikkelingsprogramma. In 2000 maakte ze de overstap naar onderzoek. Bij WER heeft ze diverse projecten geleid op het gebied van de Nederlandse land- en tuinbouw en het gemeenschappelijke landbouwbeleid. In haar huidige werk ligt de focus op vraagstukken rondom de ontwikkeling van de (Nederlandse) landbouw en op voedselvoorziening.


 • Martha van Abbema, Wethouder gemeente Twenterand

  Martha van Abbema, Wethouder gemeente Twenterand

  Martha van Abbema is sinds 2018 Wethouder Platteland en Natuur van de middelgrote plattelandsgemeente Twenterand in noordoost Overijssel, aan de rand van Twente. De gemeente grenst aan twee Natura2000-gebieden, Vecht-BenedenRegge en Engbertsdijksvenen. Beide natuurgebieden hebben aan weerszijden verkavelde landbouwbedrijven. De grote uitdaging voor Twenterand is het verbinden van landbouw en natuur, zodanig dat natuurontwikkeling kan plaatsvinden en landbouwbedrijven zich - in balans met natuur - ontwikkelen tot toekomstbestendige bedrijven. Van Abbema verkent samen met een aantal agrariërs, met ondersteuning van de provincie, deze transformatie.


 • Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Presentatie Welmoed Deinum was helaas door ziekte afwezig op het congres. Toch benieuwd naar haar verhaal? Bekijk dan hier haar presentatie tijdens de bijeenkomst Groener Gras. Welmoed Deinum, 25 jaar en biologisch-dynamische boerin. Samen met haar ouders zit ze in de maatschap de Graasboerderij. Daar houden ze 80 koeien, die gemiddeld 5500 liter melk per koe produceren. Dit is niet veel maar door op een slimme manier te boeren kan er zonder chemie een gezond financieel resultaat behaald worden. Naast de positieve financiële uitkomst wordt er ook een gezonde bodem gecreëerd met veel leven die ook zorgt voor een hoge droge stof opbrengst. Deinum heeft haar studies 'biologische landbouw' aan de Warmonderhof in Dronten en Voedingsmiddelentechnologie aan het van Hall Larenstein met succes afgerond.


 • Pius Floris, Plant Health Cure

  Pius Floris, Plant Health Cure

  Presentatie Pius Floris heeft Plant Health Cure (PHC) in 1998 opgericht. Hij is zijn hele werkzame leven bezig geweest met groeiplaatsen en grond. In zijn voormalige boomverzorgingsbedrijf had hij dagelijks te maken met groeiproblemen. De bemestingsadviezen van die tijd hadden een averechts effect. Vanaf die tijd is Pius zich gaan bezighouden met de bodem. Eerst alleen bij bomen in het stedelijk gebied, daarna ook voor sportvelden en de boomkwekerijsector. Met de opgedane kennis is hij zich met zijn bedrijf gaan richten op de agrarische sector. Ruim 70 jaar kunstmestgebruik heeft de grond zodanig verarmd dat de planten onvoldoende mineralen aangeboden krijgen. Dat draagt ertoe bij dat de planten een afnemende voedingswaarde krijgen en steeds gevoeliger worden voor ziekten. Het afnemende aanbod van toegelaten middelen creëert daardoor voor de groenten en fruittelers en akkerbouwers een steeds groter probleem. Door anders te bemesten kunnen planten gezonder groeien waardoor zij kunnen doen waar ze goed in zijn; de bodem verbeteren. Daarom voert PHC het thema We grow Soil.


 • Arne van Aalst, Koppert Biological Systems

  Arne van Aalst, Koppert Biological Systems

  Presentatie Arne van Aalst heeft na de HAVO Bedrijfskunde gestudeerd. Hij is zijn hele leven werkzaam in de tuinbouwsector. In 1988 begon Van Aalst bij Bruinsma Zaadveredeling, tegenwoordig Monsanto. Drie jaar later was hij als consultant in gewasbescherming bij Koppert Biological Systems verantwoordelijk voor de Sales Benelux. Tussen 2003 en 2016 was Van Aalst algemeen directeur bij de Telersvereniging Prominent. Sinds 2016 is hij terug bij Koppert, en verantwoordelijk voor de Sales binnen Nederland, België, DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk.


 • Arne Bac, Rabobank

  Arne Bac, Rabobank

  Presentatie Arne Bac is sectorspecialist Tuinbouw bij de Rabobank. Zijn aandachtsgebieden zijn de sier- en fruitteeltketen. Hij is verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling daarvan binnen de Rabobank. Dit vertaalt zich o.a. in sectorvisies en financieringsbeleid voor de bank. Hij is actief in verschillende netwerken en platformen met als rode draad verduurzaming en ontwikkeling van ondernemerschap. Daarnaast schrijft hij maandelijks opiniërende columns in vakbladen en is hij vennoot bij een familie-akkerbouwbedrijf in het Groene Hart. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.


 • Greetje van Heezik, Houthoff

  Greetje van Heezik, Houthoff

  Greetje van Heezik is ruim 10 jaar advocaat bij Houthoff en is onder andere gespecialiseerd in de regelgeving op het gebied van de agrifood sector, waaronder de gemeenschappelijke marktordening voor de landbouw, levensmiddelenrecht, biociden, pesticiden, en op het gebied van onder andere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gevaarlijke stoffen (REACH). Ze publiceert regelmatig over onderwerpen op het terrein van haar expertise en is lid van de vereniging voor Europees recht, de Vereniging voor Mededingingsrecht, de Vereniging voor Levensmiddelenrecht en de Vereniging voor Agrarisch Recht.


 • Hinse Boonstra, Bayer

  Hinse Boonstra, Bayer

  Presentatie Hinse Boonstra is afgestudeerd in de plantenveredeling en gewasbescherming in Wageningen. Hij zet zich in voor duurzame ontwikkeling. Dat deed hij eerst bij Greenpeace als Campaigner Genetische Manipulatie, vervolgens als beleidsambtenaar bij diverse ministeries en nu als Agricultural Affairs Manager bij Bayer. In het duurzaamheidsdebat voelt hij zich het beste thuis bij de ecomodernisten. Een slimme combinatie van ecologie en technologie kan volgens hem goed zijn voor mens, milieu en economie. Hij is een optimist. Hij gelooft in de kansen die ontwikkelingen in kennis en technologie bieden voor verdere verduurzaming en gaat daarover graag de dialoog aan.


 • Jolanda Wijsmuller, Bayer

  Jolanda Wijsmuller, Bayer

  Jolanda Wijsmuller is afgestudeerd aan de Hogere Agrarische School, richting tuinbouw. Zij zet zich in voor het introduceren van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risicoprofiel. Via het toenmalige fruitteeltkundig onderzoek heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van de geïntegreerde fruitteelt in Nederland. Na het verlaten van de proeftuin is zij bij Bayer Cropscience verantwoordelijk geworden voor de technische ontwikkeling van middelen in de tuinbouw. In haar huidige functie is ze verantwoordelijk voor de strategie van laagrisicomiddelen. In deze functie is zij nauw betrokken bij de selectie van kansrijke laagrisicomiddelen, regelgeving, registratie en het in de markt zetten van deze producten.


 • Rob van Drent

  Rob van Drent

  Presentatie. Rob van Drent werkt sinds begin dit jaar als senior beleidsmedewerker bij het Ctgb. Voordat hij bij het Ctgb aan de slag ging werkte Van Drent bij het DG Volksgezondheid van de Europese Commissie waar hij als voorzitter van de expertgroep duurzame gewasbescherming samen met een groep lidstaten het actieplan voor het vergroten van de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico opstelde en uitvoerde. Van Drent werkte daarvoor in verschillende functies bij het Ministerie van LNV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


 • Bart Fischer, 7BFT

  Bart Fischer, 7BFT

  Bart Fischer heeft na zijn studie bedrijfseconomie marketing, jarenlange ervaring aan fabrikanten- en retailerszijde. Onder andere als Director Format Development van Albert Heijn. Hij zag zichzelf hierbij oa als de User eXperience manager van de Albert Heijn winkels. Momenteel adviseert Bart diverse foodfabrikanten, retailers en ontwikkelt daarvoor diverse (oa digitale) concepten.


 • Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha is onderzoeksjournalist en senior projectleider bij Foodlog. Na haar studie Technische Innovatiewetenschappen aan de TU/e, werkte ze in de energiesector. In 2017 maakte ze de overstap naar food, een onderwerp waar ze haar multidisciplinaire zienswijze goed kan inzetten. Met haar sterkste wapen, vragen stellen, maakt Bianca onderwerpen begrijpelijk en bespreekbaar.


 • Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.


 • Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland (1948) is consultant en interim-manager. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het dagelijks bestuur van Skal Biocontrole. Van origine is hij chemicus/microbioloog/toxicoloog (LU Wageningen) en hij bekleedde diverse functies bij de Rijksoverheid. Zo was hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid en directeur Uitvoering en tevens plv inspecteur-generaal bij de Voedsel en Waren Autoriteit (voorloper van de NVWA). Voor het ministerie van VROM was hij actief in diverse werkgroepen van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de voorloper van de Ctgb.