Editie 2019

Maandag 15 april 2019 vond de tweede editie plaats van het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan?  Het congres stond in het teken van Integrated Crop Management. Het was een spannende dag waaruit bleek dat het bestaande toelatingsbeleid voor pesticiden haaks staat op een integrale benadering van gewasbescherming.

Lees hier het verslag op Foodlog over het congres. Ook Nieuwe Oogst schreef een leuk artikel over het afgelopen congres.

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? INTEGRATED CROP MANAGEMENT, MAANDAG 15 APRIL 2019, OMMEREN, 10.00 tot en met 18.00 uur

De publieke opinie èn beleidsmakers bewegen zich in de richting van het gebruik van biologische of ecologische bestrijding van ziekten en plagen.

De afschaffing van conventionele pesticiden gaat in rap tempo door. Alternatieve (groene) gewasbeschermingsmiddelen komen te langzaam op de markt. Onderwijl klinken de berichten over insectensterfte steeds luider. Iedereen in de (Nederlandse) voedselketen zou meer richting deze groene ontwikkeling moeten bewegen. Maar hoe dan?

Landbouwpraktijken als Integrated Pest Management, de belofte van Integrated Crop Management en precisielandbouw zouden een antwoord kunnen zijn.

Een vervelend commercieel detail: die vormen van land- en tuinbouw bestaan in het spectrum tussen conventionele en biologische landbouw. Voor de consument zit er echter niets tussen biologisch en ‘gangbaar’. Hoe creëer je dan toch onderscheid?

Het tweede Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de ecologische kansen en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart.

Thema’s:

Ons tweede jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? heeft drie hoofdthema’s

 1. Minder chemie in de praktijk: Van lichtgroen tot donkergroen, van drones en data tot integrated pest management. Welke mogelijkheden zijn er voor de Nederlandse agrariër?
 2. Van beoordelingskader tot beleid: Nieuwe ontwikkelingen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zijn op komst. Hoe kan de politiek de alternatieven stimuleren?
 3. Van land op schap: Over het creëren van nieuw onderscheid en de commerciële waarde van Integrated Crop Management.

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.


Founding sponsor:

Hoofdsponsor:

Partners:

Overige sponsoren:

Mediapartners:


Sprekers

 • Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha is onderzoeksjournalist en senior projectleider bij Foodlog. Na haar studie Technische Innovatiewetenschappen aan de TU/e, werkte ze in de energiesector. In 2017 maakte ze de overstap naar food, een onderwerp waar ze haar multidisciplinaire zienswijze goed kan inzetten. Met haar sterkste wapen, vragen stellen, maakt Bianca onderwerpen begrijpelijk en bespreekbaar.


 • Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Welmoed Deinum, 26 jaar en biologisch-dynamische boerin. Samen met haar ouders zit ze in de maatschap de Graasboerderij. Daar houden ze 80 koeien, die gemiddeld 5500 liter melk per koe produceren. Dit is niet veel maar door op een slimme manier te boeren kan er zonder chemie een gezond financieel resultaat behaald worden. Naast de positieve financiële uitkomst wordt er ook een gezonde bodem gecreëerd met veel leven die ook zorgt voor een hoge droge stof opbrengst. Deinum heeft haar studies 'biologische landbouw' aan de Warmonderhof in Dronten en Voedingsmiddelentechnologie aan het van Hall Larenstein met succes afgerond.


 • Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland (1948) is consultant en interim-manager. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het dagelijks bestuur van Skal Biocontrole. Van origine is hij chemicus/microbioloog/toxicoloog (LU Wageningen) en hij bekleedde diverse functies bij de Rijksoverheid. Zo was hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid en directeur Uitvoering en tevens plv inspecteur-generaal bij de Voedsel en Waren Autoriteit (voorloper van de NVWA). Voor het ministerie van VROM was hij actief in diverse werkgroepen van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de voorloper van de Ctgb.


 • Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.