Editie 2018

Donderdag 28 maart 2018 heeft de eerste editie plaatsgevonden van het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? Het was een spannende dag barstensvol uitstekende discussies en gesprekken met een mooi resultaat bovendien: er werd een basis gelegd voor open beleidsvorming over alle institutionele muurtjes heen.

Lees hier het persbericht van Koppert Biological over het congres.

JAARCONGRES 28 MAART 2018, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 tot en met 18.00 uur

Drie ambities
Ons eerste Jaarcongres Landbouw zonder chemie – hoe dan? heeft drie ambities:

 1. 1. Milieu-impact land- en tuinbouw significant omlaag: Inzichtelijk maken aan welke knoppen we, los of gekoppeld, kunnen draaien om de milieu-impact van de land- en tuinbouw significant omlaag te brengen;
 2. 2. Uiterst praktisch een urgent probleem oplossen: wist u dat het ontoereikende beoordelingskader van de autoriteiten maakt dat de ontwikkeling van ecologische/biologische oftewel groene middelen dreigt op te drogen? Dat moet anders.
 3. 3. Commerciële kansen ontdekken: voor boeren, tuinders en telers voorstelbare stippen op de horizon zetten. En die koppelen aan consumenten en winkeliers – die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Als zij niet in actie komen gebeurt er niets.

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.


Host en initiator:

Hoofdsponsor:

Overige sponsoren:

Mediapartners:


Sprekers

 • Rob van Drent

  Rob van Drent

  Presentatie. Rob van Drent werkt sinds begin dit jaar als senior beleidsmedewerker bij het Ctgb. Voordat hij bij het Ctgb aan de slag ging werkte Van Drent bij het DG Volksgezondheid van de Europese Commissie waar hij als voorzitter van de expertgroep duurzame gewasbescherming samen met een groep lidstaten het actieplan voor het vergroten van de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico opstelde en uitvoerde. Van Drent werkte daarvoor in verschillende functies bij het Ministerie van LNV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


 • Evert Hamblok

  Evert Hamblok

  Toen Evert Hamblok als achttienjarige de beslissing nam de opleiding tot (milieu)bioloog te volgen aan de Universiteit van Antwerpen, was dat om bij een bedrijf als Koppert aan de slag te gaan. Aan de slag gaan met al het positieve dat de natuur te bieden heeft is echt motiverend. Via enkele omzwervingen in regulatory consultancy en metaalrecycling is Hamblok eind 2016 bij Koppert aan de slag gegaan als Global Manager Regulatory Affairs met als doel het versnellen en verbeteren van de registraties, certificaties, overheidscontacten en alles wat erbij komt kijken. Hamblok is ervan overtuigd dat biologicals gespecialiseerde aandacht verdienen en sneller toegelaten moeten kunnen worden.


 • Peter Maes

  Peter Maes

  “We willen gezien worden als thought leader als het gaat om biologische oplossingen”, zegt Peter Maes, marketingdirecteur bij Koppert Biological Systems. Maes is al dertig jaar internationaal actief op het gebied van biologische bestrijding voor land- en tuinbouw. “Het zit in mijn bloed”, legt hij uit. Maes is afgestudeerd als landbouwingenieur aan de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel, waar hij een master Menselijke Ecologie heeft behaald. In 1998 trad hij in dienst bij KBS in België, waar hij opklom via Sales, Logistiek, Productmanagement, Communicatie en Marketing. “Alles wat we nodig hebben voor veilige teelt en voedselzekerheid is terug te vinden in de natuur zelf”, zegt Maes. “De macht om verandering teweeg te brengen ligt bij het maatschappelijk middenveld en de consumenten zelf.”


 • Henric van der Krogt

  Henric van der Krogt

  Henric van der Krogt heeft een brede ervaring. Hij teelde bloemen (alstroemeria’s, pioenen, anjers en Freilandrozen) in Wervershoof, is sterk betrokken bij de (glas)tuinbouw. Op dit moment is hij manager van de afdeling selectie, veredeling en zaadteelt van Evanthia Seeds, een veredelingsbedrijf in de sierteelt. Tevens is hij directeur en mede-eigenaar van een bloemenkwekerij in Nanyuki, Kenia. Verder kookt hij graag uit een moestuin van postzegelformaat in zijn achtertuin.


 • Rob van de Lindeloof

  Rob van de Lindeloof

  Presentatie. Rob van de Lindeloof is sinds 1995 werkzaam bij Agrifirm. Hier heeft hij diverse functies bekleed, zoals Key Accountmanager, Manager marketing en communicatie en nu is hij hier Directeur Inkoop en Marketing bij de plantaardige sectoren. Hij studeerde in 1995 af aan de Agrarische Hogeschool Delft in de studierichting Veehouderij. Vanuit zijn functie is hij verantwoordelijk voor de marktbewerking en de inkoop van o.a. gewasbeschermingsmiddelen. Agrifirm introduceerde in 2017 een nieuwe visie gewasbescherming.


 • Guido Sterk

  Guido Sterk

  Presentatie. Guido Sterk studeerde zoölogie aan de Universiteit van Brussel. In 2010 startte hij het bedrijf IPM Impact. IPM Impact is gespecialiseerd in het testen van neveneffecten van producten op nuttige organismen. Het bedrijf testte verscheidene oude en nieuwe producten op hun toxiciteit op bestuivers en biologische antagonisten. Altijd in nauwe samenwerking met de chemische en biologische industrie. Al deze data zijn gepubliceerd in een grote database op de website van IPM Impact. Deze database bevat meer dan 13000 data voor meer dan 100 nuttige organismen, waaronder bijen en hommels.


 • Kirsten Leiss

  Kirsten Leiss

  Presentatie. Kirsten Leiss is Senior Researcher Plant Health aan Wageningen University and Research bij de Business Unit Horticulture. Ze richt zich op duurzame gewasbescherming met een focus op plantbestendigheid voor plagen en ziekten. Als onderdeel van deze functie is Leiss secretaris van het bestuur van EUPLANTCROPP, een stichting die zich richt op het opzetten van een onderzoeksplatform voor het gebruik van secundaire metabolieten in gewasbescherming.


 • Prof. Dr. Ing. Jan Willem Erisman

  Prof. Dr. Ing. Jan Willem Erisman

  Presentatie. Jan Willem Erisman is directeur van het Louis Bolk Instituut. Hij is Research Leader aan het Amsterdam Global Change Institute (AGCI) en Hoogleraar aan het Department of Hydrology and Geo-environmental Sciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.


 • Yvonne Gooijer

  Yvonne Gooijer

  Presentatie. Yvonne Gooijer is senior adviseur bij CLM BV. Ze zet zich in voor duurzame teelt en een goede waterkwaliteit. Gooijer vindt het een uitdaging om samen met groepen boeren te bepalen welke maatregelen zij op hun bedrijf kunnen nemen om nog schoner te werken. Alle telers een stap richting duurzame gewasbescherming, daarvoor zet ze zich in. Maatregelen moeten daarvoor goed op het bedrijf toepasbaar zijn, goed zijn voor het milieu en voor de portemonnee van de boer. Daarbij is goede communicatie erg belangrijk.

  Geïntegreerde aanpak nog sterker op preventie en alternatieven

  Landbouwgif, chemie, bestrijdingsmiddel, gewasbescherming. Alleen al de namen geven aan dat de meningen over dit onderwerp verschillen. Bestrijdingsmiddelen zijn onderwerp van de maatschappelijke discussie. Denk aan residuen op groenten en fruit, ijs en bier. Denk aan het effect van bestrijdingsmiddelen op o.a. bijen en biodiversiteit. En vergeet de discussie over glyfosaat niet.
  Toch zijn bestrijdingsmiddelen nodig voor de bescherming van gewassen tegen ziekten en plagen. Een geïntegreerde aanpak, met bodem als belangrijkste basis, wordt langzaam gangbaar. Maar het kan beter: sterker op preventie en alternatieven, met chemie als allerlaatste toevlucht. Hoe komen we daar? Welke stappen zijn nodig, en wie moet die zetten? En hoe krijgen we alle telers mee in die ontwikkeling naar echt geïntegreerde teelt, die inspanning, kennis en soms geld kost?


 • Dr. Henk Breman

  Dr. Henk Breman

  Presentatie. Bioloog Dr. Henk Breman houdt zich sinds begin jaren zeventig bezig met vragen rond landbouw en milieu. Als onderzoeker van het CABO (Centrum AgroBiologisch Onderzoek) en eerst als hoofd Vegetatiekunde en daarna als hoofd Agrosysteemkunde was hij betrokken bij vraagstukken rond nutriëntenbalansen, landbouwproductiviteit en biodiversiteit. Opgedane kennis gebruikte hij als directeur IFDC-Africa (Afrika-afdeling van International Institute for Soil Fertility and Agricultural Development) om te helpen landbouwontwikkeling in sub-Sahara Afrika te versnellen. Na zijn pensionering, terug in Nederland, pakte hij een oude interesse weer op: de vergelijking van Nederlandse productiesystemen. Verzoeken om adviseringsmissies naar landen in West- en Midden-Afrika, studies en begeleiding van studenten en projecten, houden de Afrika-aandacht levend.


 • Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.


 • Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland (1948) is consultant en interim-manager. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het dagelijks bestuur van Skal Biocontrole. Van origine is hij chemicus/microbioloog/toxicoloog (LU Wageningen) en hij bekleedde diverse functies bij de Rijksoverheid. Zo was hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid en directeur Uitvoering en tevens plv inspecteur-generaal bij de Voedsel en Waren Autoriteit (voorloper van de NVWA). Voor het ministerie van VROM was hij actief in diverse werkgroepen van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de voorloper van de Ctgb.


 • Gijs Kuneman

  Gijs Kuneman

  Moderator deelsessie C: Ecologische, visuele en commerciële verwachtingen

  Gijs Kuneman is sinds januari 2007 directeur van de CLM BV, verantwoordelijk voor strategie, bedrijfsvoering en relatiebeheer. Daarnaast werkt hij vooral met het voedingsbedrijfsleven en internationaal aan projecten. Bijvoorbeeld gericht op duurzame sourcing van voedingsbedrijven en hun internationale platforms. Vóór CLM werkte Kuneman bij natuur- en milieuorganisaties in Nederland en Brussel, op onder meer Europees en nationaal natuur- en landbouwbeleid. Hij studeerde in 1988 af in de richting Tuinbouw aan de Universiteit Wageningen. Naast en na de studie trad hij op als cabaretier, onder meer op het Leids Cabaretfestival. Sindsdien speelt en zingt de directeur van CLM BV nog wel eens incidenteel een lied aan de piano. En dat gaat geregeld ook over natuur of landbouw.


 • Ruud Sies en Hanneke van Hintum

  Ruud Sies en Hanneke van Hintum

  SiesvanHintum ontwikkelt en produceert beeldverhalen met een sterk documentair karakter die inzicht geven in hoe mensen leven en werken, met welke moeilijkheden ze te maken hebben en hoe de inventiviteit en moed eruit zien waarmee ze die het hoofd bieden. Ruud Sies is een fotograaf met een scherp documentair oog, dat vooral ontvankelijk is voor de sporen van menselijke ervaring die in een omgeving, een situatie en op de gezichten van mensen te vinden zijn. Voor Sies is fotografie geen doel op zich, maar een instrument om de wereld perspectief te bieden als het om belangrijke en moeilijke kwesties gaat die ons allemaal aangaan. Daarvoor is het nodig met nieuwsgierigheid en een vermogen tot verwondering en bewondering naar mensen en hun situatie te kijken. Hanneke van Hintum is een producente die zorgt dat de beelden, de verhalen en de vorm van het resultaat uiteindelijk in de juiste verhouding staan, zodat feiten en inzicht, drama en wijsheid, hoofd en hart allemaal hun plaats krijgen.