Editie 2018

Donderdag 28 maart 2018 heeft de eerste editie plaatsgevonden van het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? Het was een spannende dag barstensvol uitstekende discussies en gesprekken met een mooi resultaat bovendien: er werd een basis gelegd voor open beleidsvorming over alle institutionele muurtjes heen.

Lees hier het persbericht van Koppert Biological over het congres.

JAARCONGRES 28 MAART 2018, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 tot en met 18.00 uur

Drie ambities
Ons eerste Jaarcongres Landbouw zonder chemie – hoe dan? heeft drie ambities:

 1. 1. Milieu-impact land- en tuinbouw significant omlaag: Inzichtelijk maken aan welke knoppen we, los of gekoppeld, kunnen draaien om de milieu-impact van de land- en tuinbouw significant omlaag te brengen;
 2. 2. Uiterst praktisch een urgent probleem oplossen: wist u dat het ontoereikende beoordelingskader van de autoriteiten maakt dat de ontwikkeling van ecologische/biologische oftewel groene middelen dreigt op te drogen? Dat moet anders.
 3. 3. Commerciële kansen ontdekken: voor boeren, tuinders en telers voorstelbare stippen op de horizon zetten. En die koppelen aan consumenten en winkeliers – die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Als zij niet in actie komen gebeurt er niets.

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.


Hoofdsponsor:

Overige sponsoren:

Mediapartners:


Sprekers

 • Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland (1948) is consultant en interim-manager. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het dagelijks bestuur van Skal Biocontrole. Van origine is hij chemicus/microbioloog/toxicoloog (LU Wageningen) en hij bekleedde diverse functies bij de Rijksoverheid. Zo was hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid en directeur Uitvoering en tevens plv inspecteur-generaal bij de Voedsel en Waren Autoriteit (voorloper van de NVWA). Voor het ministerie van VROM was hij actief in diverse werkgroepen van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de voorloper van de Ctgb.


 • Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.