LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN?

Donderdag 28 maart 2018 heeft de eerste editie plaatsgevonden van het congres Landbouw zonder chemie – hoe dan? Het was een spannende dag barstensvol uitstekende discussies en gesprekken met een mooi resultaat bovendien: er werd een basis gelegd voor open beleidsvorming over alle institutionele muurtjes heen.

Lees hier het persbericht van Koppert Biological over het congres. Bas Uterwijk verzorgde het fotoverslag.

 

JAARCONGRES 28 MAART 2018, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 tot en met 18.00 uur

Insectensterfte en andere milieuzorgen spelen een hoofdrol in de publieke opinie. Ze worden toegeschreven aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de gangbare land- en tuinbouw. Logisch dus dat de roep om meer (ontwikkeling en toepassing van) ecologische/biologische, of in elk geval duurzame vormen van land- en tuinbouw met minder van dat middelengebruik, nadrukkelijk en hard klinkt. Het allereerste Jaarcongres Landbouw zonder chemie – hoe dan? heeft als doel agrarisch Nederland meer richting ecologische/biologische (bestrijdings)middelen te laten bewegen.

“De Nederlandse landbouw heeft een ‘Deltaplan’ nodig”, zegt de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Kopstukken uit agrifood-bedrijven, natuurorganisaties en de landbouwsector hebben hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor het opstellen van een Deltaplan Biodiversiteit.

Drie ambities
Ons eerste Jaarcongres Landbouw zonder chemie – hoe dan? heeft drie ambities:

  1. Milieu-impact land- en tuinbouw significant omlaag: Inzichtelijk maken aan welke knoppen we, los of gekoppeld, kunnen draaien om de milieu-impact van de land- en tuinbouw significant omlaag te brengen;
  2. Uiterst praktisch een urgent probleem oplossen: wist u dat het ontoereikende beoordelingskader van de autoriteiten maakt dat de ontwikkeling van ecologische/biologische oftewel groene middelen dreigt op te drogen? Dat moet anders.
  3. Commerciële kansen ontdekken: voor boeren, tuinders en telers voorstelbare stippen op de horizon zetten. En die koppelen aan consumenten en winkeliers – die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Als zij niet in actie komen gebeurt er niets.

Klik op ieder van de ambities om te zien welke sessie we daarvoor hebben samengesteld. Klik op programma om te zien hoe we de onderdelen met elkaar verbinden om een praktische agenda op te zetten.

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

Woensdag 28 maart 2018, Koppert Biological Systems, Veilingweg 14, Berkel en Rodenrijs, inloop 9.30 uur, start 10.00 uur precies, einde netwerkborrel 18:00 uur.

Prijzen variëren van €45 tot €195, excl. btw.

Host en Initiator

Hoofdsponsors

Sponsors

Mediapartners

Met korting voor leden van:

  • Nederlandse Akkerbouw Vakbond
  • LTO Nederland
  • LTO Glaskracht
  • Twitter