LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN?

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? PLANTGEZONDHEID, DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 – 18.00 uur

De discussie over pesticidendruk in de Nederlandse agrarische sector loopt hoog op, aangewakkerd door de publieke opinie en politiek beleid. De Nederlandse overheid stelt de ene na de andere werkgroep in om de agrarische sector te vergroenen en het gebruik van chemische pesticiden te reduceren. Maar met welk resultaat?

Plantgezondheid is een wezenlijk onderdeel van die vergroening. Planten en hun gezondheid staan aan de basis voor voeding, de bodemkwaliteit en zuurstof. Niet voor niets roepen de Verenigde Naties het jaar 2020 uit tot the international year of Plant Health.

De mantra rondom de groene transitie is en blijft: doe alles aan voorkomen, beheers wat je niet kunt voorkomen en bestrijd alleen als het echt niet anders kan.

Kringlooplandbouw en vergroening moeten zich focussen op het ‘voorkomen’ van het gebruik van chemische middelen. Plantgezondheid is daarbij een essentieel middel.

Het derde Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de ecologische kansen, juridische barrières  en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart aan de hand van drie hoofdthema’s.

Thema’s:
Preventie: Plantgezondheid gaat over genetica, bodem en de omgeving. Hoe voorkomt de  agrariër het gebruik van chemische middelen?

Medicijnkast: Gewasbeschermingsmiddelen, groen en chemisch, zijn medicijnen. Verandering in toelating en beleid moet voorkomen dat de medicijnkast leeg komt te staan. 

Ketenvorming: van boer tot bord, van land tot schap, farm to fork. De benamingen zijn eindeloos. Hoe verbind je de supermarkt en andere verkoopkanalen met de boer?

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen en landbouwmechanisatie, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en veehouders. Ook is dit congres interessant voor milieuorganisaties en andere NGO’s. Aan het einde van de keten hebben ook handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules belang in dit congres; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

Host en Initiator

Sponsors

Partners

Mediapartners