LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN?

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? INTEGRATED CROP MANAGEMENT, MAANDAG 15 APRIL 2019, OMMEREN, 10.00 tot en met 18.00 uur

De publieke opinie èn beleidsmakers bewegen zich in de richting van het gebruik van biologische of ecologische bestrijding van ziekten en plagen.

De afschaffing van conventionele pesticiden gaat in rap tempo door. Alternatieve (groene) gewasbeschermingsmiddelen komen te langzaam op de markt. Onderwijl klinken de berichten over insectensterfte steeds luider. Iedereen in de (Nederlandse) voedselketen zou meer richting deze groene ontwikkeling moeten bewegen. Maar hoe dan?

Landbouwpraktijken als Integrated Pest Management, de belofte van Integrated Crop Management en precisielandbouw zouden een antwoord kunnen zijn.

Een vervelend commercieel detail: die vormen van land- en tuinbouw bestaan in het spectrum tussen conventionele en biologische landbouw. Voor de consument zit er echter niets tussen biologisch en ‘gangbaar’. Hoe creëer je dan toch onderscheid?

Het tweede Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de ecologische kansen en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart.

Thema’s:

Ons tweede jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? heeft drie hoofdthema’s

  1. Minder chemie in de praktijk: Van lichtgroen tot donkergroen, van drones en data tot integrated pest management.  Welke mogelijkheden zijn er voor de Nederlandse agrariër?
  2. Van beoordelingskader tot beleid: Nieuwe ontwikkelingen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zijn op komst. Hoe kan de politiek de alternatieven stimuleren?
  3. Van land op schap: Over het creëren van nieuw onderscheid en de commerciële waarde van Integrated Crop Management.

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

De toegangskaarten voor het congres variëren in prijs van €45 tot €195. Partners maken het congres op uitnodiging gratis of met korting toegankelijk voor een aantal van hun klanten en leden.

Editie 2018
Donderdag 28 maart 2018 organiseerden we de eerste editie van het congres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? Het was een spannende dag barstensvol uitstekende discussies en gesprekken met een mooi resultaat bovendien: er werd een basis gelegd voor open beleidsvorming over alle institutionele muurtjes heen. Lees hier over deze editie.

Hoofdsponsor

Founding Sponsor

Sponsors

Partners

Mediapartners

Met korting voor leden van: