LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN?

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? PLANTGEZONDHEID, DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 – 18.00 uur

Lees het congres na via Twitter met #LZCH20. Na het congres verschijnen er enkele inhoudelijke artikelen over de verschillende sessies van het congres. Deze vind je hier.

Presentaties Landbouw zonder Chemie- Hoe dan? 

Bas Eickhout: Keynote presentatie

Edith Lammerts van Bueren: Presentatie Zaadveredeling en genetica

Marja Bastiaansen: Presentatie verdienmodel in de kringloop

Emiel Elferink: Presentatie Bodemleven

Menno Kamphuis: Presentatie Bodemleven

Aleid Dik: Presentatie Experimenteerruimte

Piet Boonekamp: Presentatie Experimenteerruimte

Tonnie Engels: Presentatie Toelating groene middelen

Jenneke van Vliet: Presentatie de meerprijs van duurzaamheid

Dingeman Burgers: Presentatie de meerprijs van duurzaamheid

 

Landbouw zonder Chemie- Hoe dan? 2020

De discussie over pesticidendruk in de Nederlandse agrarische sector loopt hoog op, aangewakkerd door de publieke opinie en politiek beleid. De Nederlandse overheid stelt de ene na de andere werkgroep in om de agrarische sector te vergroenen en het gebruik van chemische pesticiden te reduceren. Maar met welk resultaat?

Plantgezondheid is een wezenlijk onderdeel van die vergroening. Planten en hun gezondheid staan aan de basis voor voeding, de bodemkwaliteit en zuurstof. Niet voor niets roepen de Verenigde Naties het jaar 2020 uit tot the international year of Plant Health.

De mantra rondom de groene transitie is en blijft: doe alles aan voorkomen, beheers wat je niet kunt voorkomen en bestrijd alleen als het echt niet anders kan.

Kringlooplandbouw en vergroening moeten zich focussen op het ‘voorkomen’ van het gebruik van chemische middelen. Plantgezondheid is daarbij een essentieel middel.

Het derde Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de ecologische kansen, juridische barrières  en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart aan de hand van drie hoofdthema’s.

Thema’s:
Preventie: Plantgezondheid gaat over genetica, bodem en de omgeving. Hoe optimaliseer je het voorkomen van middelengebruik in open en gesloten teelten? 

Medicijnkast: Gewasbeschermingsmiddelen, groene en chemische, zijn ‘medicijnen’ en blijven voorlopig nodig om oogsten te behouden. Milieu- en fauna-onvriendelijke chemische middelen verdwijnen van de markt. Vernieuwing van de toelatingsprocedures voor groene middelen moet voorkomen dat de medicijnkast leeg raakt.

Ketenvorming: Groene teelt is duurder. Hoe verbind je de supermarkt en andere verkoopkanalen met de boer en overheid (vergroeningssubsidies, Green Deal) om de gewenste innovaties gefinancierd te krijgen?

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen en landbouwmechanisatie, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en veehouders. Ook is dit congres interessant voor milieuorganisaties en andere NGO’s. Aan het einde van de keten hebben ook handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules belang in dit congres; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

Host en Initiator

Sponsors

Partners

Mediapartners

Met korting voor leden van: