Sprekers

JAARCONGRES LANDBOUW ZONDER CHEMIE – HOE DAN? PLANTGEZONDHEID, DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020, BERKEL EN RODENRIJS, 10.00 – 17.00 uur

De sprekerslijst wordt voortdurend aangevuld


 • Simone Hertzberger, VMT

  Simone Hertzberger, VMT

  Simone Hertzberger is hoofdredacteur van de Nieuwsbrief VMT VoedselVeiligheid. Daarnaast is Simone lid van de Raad van Commissarissen van Fairtrade Original, het bestuur van Skal Biocontrole en de begeleidingscommissie voedselveiligheid van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Simone studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1977 werd zij hoofd van het microbiologisch laboratorium van de Keuringsdienst van Waren in Haarlem. In 1982 promoveerde zij op het proefschrift ‘Door voedsel overgedragen ziekten van microbiële oorsprong’. In 1985 werd zij hoofd Kwaliteit van de Vers Vleesgroep van Ahold. Tot juni 2012 was ze hoofd Kwaliteit en Productduurzaamheid voor Ahold Europa. Tot 2017 was ze Senior Director Product Integrity Topics voor Albert Heijn en combineerde die functie met het hoofdredacteurschap van het tijdschrift VoedselVeiligheid-VMT.  


 • André Hoogendijk, Brancheorganisatie Akkerbouw

  André Hoogendijk, Brancheorganisatie Akkerbouw

  Historicus en landbouwkundige André Hoogendijk is sinds september 2019 directeur van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. Hiervoor was hij werkzaam als adviseur op het gebied van landbouw, natuur en stedelijk groen bij BMC en als adjunct-directeur bij de KAVB. BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. BO Akkerbouw staat samen met haar leden voor het realiseren van de ambities van de akkerbouw zoals verwoord in het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw.


 • Roelof Bisschop, Staatkundig Gereformeerde Partij

  Roelof Bisschop, Staatkundig Gereformeerde Partij

  Roelof Bisschop is sinds 2012 Tweede Kamerlid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), waarvan twee jaar als landbouwwoordvoerder. Roelof zet zich in voor een vitale en duurzame landbouw. Verder bekritiseert hij het eenzijdig verbieden van specifieke chemische gewasbeschermingsmiddelen. Als historicus en boerenzoon vreest hij overhaaste stappen: er worden oude schoenen weggegooid, terwijl de nieuwe er nog niet zijn. Bisschop pleit voor investeren in praktijkonderzoek, inzet op functionele agrobiodiversiteit, precisielandbouw en groene gewasbescherming en zo nodig chemische middelen in de medicijnkast.


 • Anne de Vries, rechtenfaculteit Tilburg University

  Anne de Vries, rechtenfaculteit Tilburg University

  Anne de Vries werkt aan de rechtenfaculteit van Tilburg University. Ze is gespecialiseerd in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht, het milieurecht en het grensvlak daartussen. Als lid van het Tilburg Environmental Law Team doet ze onder meer onderzoek naar het gewasbeschermingsmiddelenrecht. Ze richt zich daarbij op de juridische aspecten van de risicobeoordeling, onafhankelijkheid van bestuur, transparantie, publieke participatie en het voorzorgsbeginsel.


 • Jürgen Köhl, WUR

  Jürgen Köhl, WUR

  Dr. Jürgen Köhl is senior onderzoeker fytopathologie bij Wageningen University & Research. Jürgen studeerde aan de faculteit Landbouw van de Universiteit van Giessen, Duitsland, en promoveerde in 1989. Zijn onderzoek richt zich op duurzame oplossingen die de gezondheid van planten garanderen. Hoofdonderwerpen zijn de biologische bestrijding van pathogenen van schimmelplanten met behulp van antagonistische schimmels en methoden voor ziektepreventie. Jürgen is hoofdonderzoeker van het recentelijk gepubliceerde onderzoek: Ecological arguments to reconsider data requirements regarding the environmental fate of microbial biocontrol agents in the registration procedure in the European Union. Uit dit onderzoek blijkt dat de toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen door EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend is. Daardoor komen er minder duurzame middelen op basis van micro-organismen op de markt. Jürgen is tevens voorzitter van de IOBC-WPRS-werkgroep 'Biologische en geïntegreerde bestrijding van plantpathogenen'.  


 • Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland, Dortland Advies

  Rob Dortland is consultant en interim-manager. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het dagelijks bestuur van Skal Biocontrole. Van origine is Rob chemicus/microbioloog/toxicoloog (LU Wageningen) en hij bekleedde diverse functies bij de Rijksoverheid. Zo was hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid en directeur Uitvoering en tevens plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Voor het ministerie van VROM was hij actief in diverse werkgroepen van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de voorloper van de Ctgb.


 • Tonnie Engels, Linge Agroconsultancy

  Tonnie Engels, Linge Agroconsultancy

  Tonnie Engels is directeur van Linge Agroconsultancy met meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek en advies in de agrarische sector. Hij is ingenieur in de Plantenteelt en doctor in de Landbouwwetenschappen. Tonnie heeft fundamentele en praktische onderzoekservaring opgedaan tijdens zijn vorige en huidige werkzaamheden. Hij heeft ruime ervaring in de registratie van gewasbeschermingsmiddelen, werkzame stoffen en biostimulanten in Europa. Hij coördineerde en managede projecten voor veel van deze producten. Bovendien was hij gedetacheerd als registratiespecialist bij diverse instanties en bedrijven in de Gewasbeschermingsmiddelenindustrie.


 • Joost Kos, Syngenta

  Joost Kos, Syngenta

  Joost Kos heeft zijn passie voor veredeling opgepikt van zijn grootvader. Zijn opa bracht hem in aanraking met de wereld achter het zaad. Na zijn opleiding in Wageningen is hij begonnen als veredelaar en heeft vele succesvolle snijbloemen rassen ontwikkeld. Momenteel geeft hij leiding aan de bloemen R&D activiteiten bij Syngenta wereldwijd. In deze rol is hij direct betrokken bij de actuele uitdagingen om ons heen en de vele fascinerende technische mogelijkheden. Als vader van jong volwassenen wordt hij dagelijks op het belang van duurzame ontwikkeling, productie en consumptie gewezen. Hij is gepassioneerd om te ontdekken wat er in de natuur allemaal al aanwezig is en dit samen met zijn team te vertalen naar innovatieve en duurzame producten.


 • Emiel Elferink, Van Hall Larenstein

  Emiel Elferink, Van Hall Larenstein

  Emiel Elferink studeerde Biologie (afstudeerrichting Energie- en Milieuwetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna verrichtte hij promotieonderzoek naar de duurzaamheid van dierlijke voedselproductie. De focus in zijn werk kwam steeds meer te liggen op het grensvlak van landbouw, biobased en bodem. Bij Bioclear kreeg hij in 2014 de mogelijkheid om dit werk verder te brengen en te verbreden met de microbiologische aspecten van de bodem en de rol van de bodem in maatschappelijke opgaven zoals het klimaat en het streven naar een circulaire economie. Sinds 2016 is hij lector Duurzaam Bodembeheer bij hogeschool Van Hall Larenstein. Emiel werkt in (inter)nationale projecten aan het krijgen van meer inzicht en aan handelingsperspectieven voor duurzaam bodembeheer. Tevens is hij trekker van het kenniscentrum bodem en organisator van de 2-jaarijkse Soil-Food Week.


 • Jennifer Lewis, IBMA

  Jennifer Lewis, IBMA

  Jennifer Lewis is Executive Director at the International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA). Before, Jennifer was Head of Innovation and Development for IBMA Member Certis Europe and part of their Management Board. She was responsible for the development and previously the registration of Certis’ portfolio in Europe as well as already involved in IBMA as Vice Chairman of the UK branch of our association. Furthermore, Jennifer has worked on building the Certis Europe range of biocontrol products integrating them into IPM systems. She has advocated for the practicalities of reducing reliance on pesticides, while retaining agricultural yields. Between 2005 and 2009 Jennifer was former IBMA Member BCP General Manager, a beneficial insect production company selling beneficial insects for pest control throughout Europe. Jennifer has worked in crop protection since she graduated, including testing the environmental effects of pesticides in Brazil, the US and Australia and latterly in various marketing, regulatory and stewardship roles in the US and Europe. This broad background allows her bringing to the role the blend of experience, knowledge of the business and the technical elements as well as a shared passion for our industry.


 • Nicolette Klijnhout-Klijn, Skal Biocontrole

  Nicolette Klijnhout-Klijn, Skal Biocontrole

  Nicolette Klijnhout-Klijn is directeur bij Skal Biocontrole. Nicolette studeerde biologie aan de Universiteit Wageningen en is gepromoveerd als microbioloog. Daarna is zij werkzaam geweest bij diverse kennis en toezicht organisaties waaronder de Plantenziektenkundige Dienst, Gezondheidsdienst voor Dieren en Eurifins Agro. Als toezichthouder wordt Skal Biocontrole door een snel groeiende en zich zelf vernieuwende sector voor veel nieuwe uitdagingen gesteld. Los van de constante uitdagingen op het terrein van effectiviteit en efficiency zijn er zowel technisch inhoudelijke complexe vraagstukken (zoals residuen problematiek) als toenemende complexiteit van bedrijven (meerdere bedrijven onder dezelfde holding) en logistieke ketens (toename import uit derde landen). Met de implementatie van de nieuwe EU verordening per 1-1-2021 staat de sector ook voor de uitdaging om samen met de wetgever en toezichthouder een nieuwe invulling te geven aan de inrichting van de certificatie van de biologische productie, verwerking en handel.


 • Marc Jansen, CBL

  Marc Jansen, CBL

  Marc Jansen studeerde in Wageningen, werkte in zijn jeugd op boerderijen en begon zijn carrière bij boerenkoepel LTO Nederland. Namens de Nederlandse supermarkten heeft Marc Jansen, directeur Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), op Foodlog een open brief geschreven aan de minister van Landbouw, Carola Schouten. In de brief brengen de Nederlandse supermarkten vijf voorstellen naar voren voor de Nederlandse teler en het Ministerie van LNV, die ervoor moeten zorgen dat er ook in de toekomst voor gezorgd kan worden dat supermarkten de consument "kunnen blijven voorzien van goed, veilig, duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel". Hierbij vindt het CBL het essentieel dat alle schakels in de keten een goede boterham kunnen verdienen. "Juist ook de agrarisch ondernemer."


 • Peter Leendertse, CLM

  Peter Leendertse, CLM

  Peter Leendertse is expert op het gebied van duurzame gewasbescherming. Hij is actief in het krachtenveld rond landbouw en gewasbescherming, en steeds vaker stimuleert hij de keten van voedings- en siergewassen om stappen te zetten. Partijen bij elkaar brengen en samenwerking stimuleren is daarbij cruciaal. Als zoon van een akkerbouwer weet hij dat gewassen beschermen geen eenvoudige klus is. Hij geeft aan dat duurzame gewasbescherming en een landbouw met nauwelijks chemie veel dichterbij is dan vaak wordt gedacht. Als de keten krachtig samenwerkt en investeringen deelt, is duurzame gewasbescherming binnen handbereik. Peter is teamleider duurzame teelt en gezond voedsel bij CLM. Hij zal enkele sessies op het congres Landbouw zonder Chemie- hoe dan? modereren.


 • Wilbert Hilkens, FoodInsights

  Wilbert Hilkens, FoodInsights

  Wilbert Hilkens startte FoodInsights drie jaar geleden samen met Corne van Aaken (agrifood-IT-bedrijf VAA). Daarvoor werkte Wilbert 20 jaar voor onder andere de ABN AMRO, De Groene Weg en Nutreco, steeds met een oog voor innovatie in de versketens. Met FoodInsights helpt Wilbert versleveranciers en huismerken om meer consumentenvertrouwen te creëren door hun aanvoerketen transparant te maken. Dat doen ze door consumenten realtime inzicht te geven in de ketenschakels. FoodInsights gebruikt hiervoor een end2end dataplatform, onder andere met de inzet van Blockchain technologie. Dit kan toegepast worden op iedere versketen.


 • Piet Boonekamp, Artemis

  Piet Boonekamp, Artemis

  Opgeleid als biochemicus in Leiden en in Leiden/Kansas City (USA) als celbioloog/immunoloog gepromoveerd,  heeft hij de afgelopen 35 jaar in het plantenziektekundig onderzoek gezeten. Aanvankelijk onderzoek naar diagnostische technieken in Wageningen, daarna afdelingshoofd bij het Bloembollenonderzoek in Lisse en de afgelopen 15 jaar leidinggevende aan de Business Unit ‘Biointeracties & Plantgezondheid’ in Wageningen. In die functie heeft hij ook leiding gegeven aan grote publiek-private onderzoek programma’s op het gebied van Plantgezondheid, zowel op national als op EU-niveau. Piet Boonekamp is voorzitter geweest van de KNPV, de oudste wetenschappelijke plantenziektekundige vereniging ter wereld en nu directeur van Artemis, de Belangenvereniging van producenten en handelaren van biologische bestrijding. Vanuit al deze ervaringen geeft hij regelmatig lezingen, interviews en artikelen omtrent de geschiedenis en heden van gewasbescherming, en uitdagende visies voor een echt duurzame toekomst.


 • Aleid Dik, Nederlandse Akkerbouw Vakbond

  Aleid Dik, Nederlandse Akkerbouw Vakbond

  Aleid Dik is plantenziektenkundige, gespecialiseerd in epidemiologie van schimmelziekten en geïntegreerde en biologische gewasbescherming. Zij is gepromoveerd op de rol van van nature voorkomende gisten op tarwe als biologische bestrijders. Aleid heeft 12 jaar bij PPO Glastuinbouw gewerkt, o.a. aan biologische bestrijding. Sinds 2004 is zij zelfstandig ondernemer. Zij geeft o.a. cursussen geïntegreerde gewasbescherming. Sinds 2014 is Aleid voor een deel van haar tijd beleidsadviseur bij de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.


 • Marja Bastiaansen, Bastiaansen Bio

  Marja Bastiaansen, Bastiaansen Bio

  Marja Bastiaansen is Sales Marketing Manager van Bastiaansen Bio. De kazen van Bastiaansen zijn biologisch, vegetarisch en verantwoord. Alleen de beste ingrediënten worden gebruikt; geen kleurstoffen, smaakversterkers, conserveermiddel en andere toevoegingen.


 • Anton Bartelen, Bartelen Agro

  Anton Bartelen, Bartelen Agro

  Anton Bartelen is een jonge akkerbouwer op de scheiding van zand en klei in West Brabant. Op het familiebedrijf van zo’n 250 hectare worden 15 verschillende gewassen geteeld, en gedeeltelijk opgeslagen, verwerkt en verpakt. Als hoofdzaak bestaat het teeltplan uit poot- en consumptieaardappelen, waaronder ook een aantal bijzondere gekleurde varianten. Anton studeerde aan HAS Hogeschool en behaalde zijn master Plant Sciences aan de Universiteit Wageningen met een aanvullende minor Agricultural Business Economics. Hij is gastdocent aan HAS Hogeschool en betrokken bij diverse onderzoeken vanuit Wageningen en de HAS. Verder is Anton voorzitter van Agrarisch Jongeren Kontakt West Brabant, een vereniging voor jonge boeren en tuinders (t/m 35 jaar) met in West Brabant ruim 200 leden. Middels de overkoepelende organisaties worden op provinciaal- (BAJK),  landelijk (NAJK) en Europees niveau (CEJA) de belangen behartigd voor agrarisch ondernemers van vandaag en morgen.


 • Dingeman Burgers, akkerbouwer

  Dingeman Burgers, akkerbouwer

  Dingeman Burgers teelt op een akkerbouwbedrijf van 170 hectare in Zevenbergschen Hoek (NBr.) tarwe, gerst, mais, suikerbieten, uien, sjalotjes en tafelaardappelen. Hij teelt zijn producten volgens het bovenwettelijke certificaat “On the way to PlanetProof”, met een terughoudend gebruik van chemische middelen en zo veel mogelijk inzet van de natuur. Ook legt hij al sinds 2000 akkerranden aan, “echt een goed middel om emissie te verminderen en de natuur te versterken en daarnaast praktisch goed uitvoerbaar en handig.” Veel producten gaan via de tussenhandel naar verschillende supermarkten die PlanetProof als inkoopvoorwaarde hanteren. Zo wordt verduurzaming verbonden from farm to fork.


 • Jenneke van Vliet, CLM

  Jenneke van Vliet, CLM

  Jenneke van Vliet is werkzaam bij CLM. Ze is een gedreven adviseur en projectleider op het gebied van gewasbescherming en verduurzaming van plantaardige teelten. Jenneke zet zich in voor een ambitieus certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’, waarbij telers loon naar werken krijgen in de vorm van een meerprijs. Ook adviseert zij Lidl en hun leveranciers over verduurzaming van hun verse aardappelen, groente- en fruitaanbod. Daarnaast werkt Jenneke in omvangrijke projecten als Schoon Water voor Brabant aan vermindering van emissie en milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen. Samen met telers zoekt ze naar nieuwe maatregelen die praktisch uitvoerbaar zijn en de waterkwaliteit verbeteren. Tijdens een sabbatical jaar werkte ze in Bolivia ze aan biologische bestrijding in quinoa. Jenneke is opgeleid als milieukundige aan Wageningen Universiteit.


 • Gerard Korthals, Nederlands Instituut voor Ecologie

  Gerard Korthals, Nederlands Instituut voor Ecologie

  Dr. G.W. Korthals (Gerard) is een expert op het gebied van bodemecologie, tropische ecologie, ecotoxicologie en nematologie. Hij heeft meer dan 33 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in gerefereerde tijdschriften. Jaarlijks geeft hij meer dan 20 presentaties, produceert hij 10 tot 20 rapporten, artikelen en interviews en is hij betrokken bij vele professionele verenigingen. Tevens is Gerard Korthals onderzoekscoördinator van het Centrum voor Bodemecologie (CSE), een samenwerking tussen het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Universiteit Wageningen. Hier is hij verantwoordelijk voor de werving van projecten op het gebied van bodemecologie en de verspreiding van fundamentele kennis onder eindgebruikers en het grote publiek.


 • Harrij Schmeitz, Fresh Upstream

  Harrij Schmeitz, Fresh Upstream

  Harrij Schmeitz is eigenaar en Chief Dream Officer bij Technology{}Pull. Een bedrijf opgericht om een brug te slaan tussen technologische innovatie en disruptie in de Agri & Food sector. Na zijn studie Tuinbouw in 1985 heeft hij altijd gewerkt op het raakvlak van ICT, business en de impact van technologie op keten en onderneming. Sinds 2003 is hij actief op het domein van data & informatiestandaardisatie als een cruciaal asset voor de keten van de toekomst. Sinds de oprichting in 2017 is hij Programma Manager van Fresh Upstream. Fresh Upstream heeft als doel internationaal toegankelijk en begrijpelijk dataverkeer voor elke partij in de keten. Harrij Schmeitz is verder actief in vele innovatieprogramma’s bij bedrijven in de keten, zoals Royal Fruitmasters en GLAS4.0 (FVO). Hij spreekt nationaal en internationaal op vele podia over impact van technologie op Agri&Food.    


 • Edith Lammerts van Bueren

  Edith Lammerts van Bueren

  Em. prof. dr. ir. Edith Lammerts van Bueren heeft meer dan 40 jaar gewerkt in het onderzoek en onderwijs rond biologische landbouw en biologische plantenveredeling in het bijzonder. Ze was senior onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut en buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University. Zij heeft inmiddels enkele promovendi afgeleverd op onderwerpen die veelal met ondergrondse raseigenschappen te maken hebben zoals verbeterde beworteling en stikstofefficiëntie in diverse gewassen zoals aardappel, kool, sla en spinazie. Zij is thans voorzitter van de interdisciplinaire, wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV), en van de BioAcademy.


 • Menno Kamphuis, Plant Health Cure

  Menno Kamphuis, Plant Health Cure

  Menno Kamphuis heeft meer dan 15 jaar ervaring in sales and business development in o.a. agri, food en chemie. Na een commerciële opleiding heeft Menno succesvolle organische teeltsystemen in de praktijk bestudeerd en geleerd om de algemene principes van duurzame landbouw toe te passen. Daar draait het om kennis over het bouwen van een kwaliteitsbodem, het dichten van mineralencycli om hoge kwaliteit planten en voedsel te garanderen terwijl een schone en veilige omgeving wordt behouden voor boeren en burgers. Hij vindt het succesvol implementeren van organische teeltprincipes bij zowel gangbare als biologische telers zijn belangrijkste taak.


 • Bas Eickhout, Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

  Bas Eickhout, Europarlementariër en delegatieleider GroenLinks Europa

  Bas Eickhout: klimaatwetenschapper die de politiek inging. De fascinatie voor de kracht en kwetsbaarheid van de natuur was zijn drijfveer om het klimaat te onderzoeken. Met zijn diploma scheikunde en milieukunde op zak ging hij aan de slag als wetenschapper en schreef hij mee aan de klimaatrapporten van de IPCC, de VN-organisatie voor klimaatwetenschap. Samen met de Amerikaanse politicus Al Gore wonnen zij in 2007 de Nobelprijs voor de vrede. In 2009 besloot Bas om de politiek in te gaan, omdat hij zag dat er te weinig gebeurde met alle kennis om klimaatverandering aan te pakken. “Om dat te veranderen, moet je zelf aan de knoppen zitten.” Bas is sinds 2009 Europarlementariër voor GroenLinks. Bij de Europese verkiezingen van 2019 was hij lijsttrekker voor GroenLinks en de leider van de Europese Groenen. Bas is delegatieleider van de GroenLinks in het Europees Parlement. Daarnaast is Bas vice-fractievoorzitter en penningmeester van het 'bureau' van de Groene fractie, te vergelijken met het fractiebestuur in de Nederlandse politiek.


 • Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha is onderzoeksjournalist en senior projectleider bij Foodlog. Na haar studie Technische Innovatiewetenschappen aan de TU/e, werkte ze in de energiesector. In 2017 maakte ze de overstap naar food, een onderwerp waar ze haar multidisciplinaire zienswijze goed kan inzetten. Met haar sterkste wapen, vragen stellen, maakt Bianca onderwerpen begrijpelijk en bespreekbaar.


 • Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Welmoed Deinum, Graasboerderij

  Welmoed Deinum, 26 jaar en biologisch-dynamische boerin. Samen met haar ouders zit ze in de maatschap de Graasboerderij. Daar houden ze 80 koeien, die gemiddeld 5500 liter melk per koe produceren. Dit is niet veel maar door op een slimme manier te boeren kan er zonder chemie een gezond financieel resultaat behaald worden. Naast de positieve financiële uitkomst wordt er ook een gezonde bodem gecreëerd met veel leven die ook zorgt voor een hoge droge stof opbrengst. Deinum heeft haar studies 'biologische landbouw' aan de Warmonderhof in Dronten en Voedingsmiddelentechnologie aan het van Hall Larenstein met succes afgerond.


 • Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.

 • Host en Initiator

  Sponsors

  Partners

  Mediapartners